Fokus på kvinnor


Lite mer än hälften av världens befolkning är kvinnor men i många delar av världen, särskilt i Asien och i Sydamerika, är de i större risk av hunger än vad män är. Detta beror på att kvinnor ofta inte har samma tillgång till resurser, utbildning och inkomst som män har och att de i mindre utsträckning deltar i beslutsfattande.

När hunger och undernäring drabbar kvinnor påverkar det även deras barn. Mer än 19 miljoner barn föds underviktiga varje år, ofta ett resultat av att deras mammor inte fått i sig tillräckligt med näring under graviditeten.

Näring för mödrar
När en kvinna är  gravid har hon särskilda näringsbehov och efter födslen har hon ett större energi- och näringsbehov. Läs mer här. 
Skolmat för flickor 
Genom skolmatsprogrammen runt om i världen hjälper WFP till att öka andelen flickor i skolan . Läs mer här.

Men kvinnor är inte bara offer för hunger, de representerar också den mest effektiva lösningen för att bekämpa och förebygga hunger. 

I många länder utgör kvinnor huvuddelen av jordbruksarbetarna och stommen av livsmedelsproduktionen. Kvinnor har också en avgörande roll för att säkerställa matsäkerhet inom hushållen. Erfarenhet visar att ett hushålls mat har större chans att nå barnens magar om det är kvinnor som har hand om den än om det är männen som styr över den.  Lär dig mer.

 

 

Help Haiti