Publikationer

Årsrapport 2012


2012 var ett dramatiskt år för WFP och för de människor som mottog livsmedelsassistans. Bland översvämningar, torka och krig, levererade WFP och deras samarbetspartners 3,5 miljoner ton mat till 97,2 miljoner människor i 80 länder. Vår respons vid katastrofer över hela världen förändrade - och räddade liv. Vi assisterade även hungriga och fattiga människor att vara bättre förberedda vid framtida kriser.

Related links