10 fakta om WFP:s nordiska bidragsgivare


10 fakta om WFP:s nordiska bidragsgivare

 1. Tillsammans var de nordiska länderna den 5 största bidragsgivaren till WFP under 2013.
 2. De nordiska länderna är både engagerade bidragsgivare och högt uppskattade strategiska partners till WFP.
 3. De nordiska länderna är bland de största bidragsgivarna av flexibelt bistånd till WFP. Detta gör det möjligt för WFP att reagera snabbt på katastrofer och använda  bidragen där behovet är som störst.
 4. OECD rankade de nordiska länderna för att vara bland de största bidragsgivarna av officiellt utvecklingsbistånd under 2013 (procent per bruttonationalinkomsten).
 5. De nordiska länderna bidrar med kvalificerad personal till WFP genom det högt värdesatta Stand-by Partner - och Junior Professional Officer (JPO) programmet.
 6. Danmarks bidrag till WFP under 2013 var rekordhögt på SEK 391 miljoner kronor. Danmark bidrar dessutom med kontorslokaler till WFP i FN-Byen i Köpenhamn.
 7. Under 2013 gav Finland det högsta bidraget till WFP på 22 år, på SEK 205 miljoner kronor.
 8. Island mer än fördubblade sitt bidrag till WFP under 2013 jämfört med 2012.
 9. Norges stöd till WFP:s arbete bekräftas ytterligare genom ett strategiskt samarbetsavtal, som sträcker sig över tre år (2012-2015). Avtalet garanterar förutsägbart stöd till WFP till och med 2015.
 10. Sverige är WFP:s största givare av flexibelt bistånd. År 2013 var Sveriges totala stöd till WFP SEK 675 miljoner kronor.

 

 • Vill du veta mer om Sverige och WFP? Läs mer här. 
 • Läs mer om FN-Byen i Köpenhamn här. 
 • Läs mer om samarbetet mellan WFP och de andra nordiska länderna; Finland, Danmark och Norge.
 • Läs WFP:s rapport om arbetet efter supertyfonen Haiyan och vad de nordiska donationerna bidrog till här.