Publikationer

Faktablad - Klimatförändringar och Hunger


En värld utan hunger behöver bygga motståndskraft mot klimatet. Läs om WFP:s arbete och hur klimatförändringarna påverkar de mest matosäkra människorna.