Klimatförändringar


Klimatförändringar påverkar de fattigaste och de mest utsatta människorna och människor som lever på platser med livsmedelsosäkerhet. 

Klimatförändring ökar riskerna för hunger, samtidigt som den försvårar målet om att utrota hunger och fattigdom. Aktuella prognoser visar att om inte betydande ansträngningar görs för att förbättra utsatta människors motståndskraft mot klimatförändringar, kommer 20 procent fler människor vara i riskzonen av att drabbas av hunger vid 2050, på grund av det förändrade klimatet.

WFP arbetar med regeringar, internationella partners och lokala samhällen när vi bistår de människor som är mest utsatta, de som lever på platser med livsmedelosäkerhet och de som har minst förmåga att anpassa sig till klimatförändringar.

Det är dags att agera

Klimatförändringar är inte bara ett bekymmer för framtiden. Redan idag drabbas många, som lever i de samhällen med osäker livsmedelsförsörjning som WFP stödjer, av extrema väderförändringar och miljöförstöring. På kortare sikt kommer hungersnödsituationer öka på grund av klimatförändringar.  På längre sikt kommer det att bli svårare för fattiga människor att ta sig ur hungers- och fattigdomscirkeln.

Det är viktigt att hjälpa regeringar, samhällen och utsatta människor med att bygga motståndskraftiga samhällen för att bättre kunna hantera klimatförändringarna och den globala utmaningen om att minska hunger och undernäring.

 WFP:s arbete vid klimatförändringar:

-Hjälper människor i områden att öka samhällets motståndskraft vid klimatförändringar och anpassa sig till klimatförändringar genom förbättrade försörjningsmöjligheter och produktiva resurser.

-Stödjer utvecklingen av nationella program för socialt skydd och säkerhetsmekanismer som kan vara ett stöd vid omedelbara behov av livsmedel parallell med aktiviteter för att öka motståndskraften i de drabbade områdena.

-WFP hjälper regeringar, samhällen och utsatta människor med att bättre förbereda sig för krissituationer genom katastrofriskreducering, och stödjer utvecklingen av nationella ramverk vid riskhantering.  Dessa inkluderar sårbarhetsanalyser, tidiga varningssystem och beredskapsplaneringskomponenter.

-WFP bistår regeringar med direkt stöd vid klimatrelaterade hungerskriser och katastrofer genom riktad humanitär hjälp. 

Global räckvidd och nybildning

I genomsnitt ger WFP matassistans till mer än 90 miljoner människor i mer än 80 länder varje år och har en stark närvaro ute på fältet. WFP har mycket erfarenhet av att hjälpa till att bygga motståndskraftiga samhällen. Förra året, hjälpte WFP tiotals miljoner människor i 56 länder med att öka deras motståndskraft mot klimatförändringar.

Detta görs främst genom mat-och kontantbaserade skyddsnät som hjälper livsmedelsotrygga samhällen att investera i att skapa resurser och infrastruktur, återuppbygga förstörd mark samt återbeskoga och omvandla landskap. MERET i Etiopien, är ett mycket lyckat exempel på detta.

WFP bidrar ofta med ny kunskap om hur samhällen kan hantera risker, t.ex. genom väderförsäkringssystem för jordbrukare eller genom system som varnar för väderomställningar som är kopplade till nationella socialförsäkringssystem, som snabbt kan användas vid extrema väderomställningar. Genom att kombinera ny och traditionell kunskap gör att utsatta människor bättre kan hantera risker och klara sig undan hunger och fattigdom. 

Karta: Klimatförändring och livsmedelssäkerhet

En ny karta designad av WFP och brittiska Met Office Hadley Centre väver samman den senaste informationen om klimatförändring och livsmedelsosäkerhet för att visa hur de två begreppen är relaterade.