Publikationer

Matkuponger & kontanta medel


Överföring av kontanta medel förser våra förmånstagare med pengar medan matkuponger kan användas för att köpa mat i utvalda butiker. Båda alternativen ger människor tillgång till matvaror.

Related links