Näring


 

Logistics

För varje nödhjälpsinsats som WFP startar är det viktigt att först avgöra vilken mängd och typ av mat som människor behöver. Det är inte bara en fråga om att distribuera livsmedel, det är också viktigt att det är näringsrika livsmedel som tillgodoser behoven i det specifika området.

Genom att använda internationella standarder och riktlinjer bedömer WFP:s näringsexperter vilka livsmedel som är lämpliga för människor som står inför hunger och som löper risk för felnäring. Matvanor skiljer sig förstås över hela världen och livsmedelsassistans måste därför anpassas till vad lokalbefolkningen är van vid att äta och tillaga. Läs mer.

Vad säger experterna

BBC World Service intervjuade nyligen WFP:s näringsexpert Martin Bloem, vid en sändning med fokus på att bekämpa hunger. Programmet handlade specifikt om Malawi.

Det första levnadsåret

Några av våra program har specifika näringsmässiga mål, till exempel att komma till rätta med särskilda brister eller att förbättra en särkild grupps näringsupptag.

Forskning slår fast att rätt näring under de första åren i livet är avgörande för en människas tillväxt och mentala utveckling. Därför är en stor del av WFP:s näringsinsatser riktade mot  unga barn och deras mödrar. WFP arbetar också med andra utsatta grupper till exempel människor som lever med HIV och föräldralösa ungdomar som har förlorat sina mödrar och/eller fädrar på grund av AIDS. Läs mer om detta här.

Näring i alla insatser

Näringsfokuset finns med i alla WFP:s insatser och program, t.ex. används organisationen näringskunskap även vid nödhjälpsrelaterade livsmedelsdistributioner. Detsamma gäller i mindre dramatiska situationer, som till exempel när näringsberikade energikex eller varma måltider delas ut till skolbarn

Fel- och undernäring drabbar miljontals människor runt om i världen. En tredjedel av alla dödsfall i utvecklingsländer kan kopplas till undernäring. WFP:s roll är att bekämpa fel- och undernäring, inte bara i akuta situationer, men också för att förebygga hunger.