Publikationer

Skolmåltider på 2 minuter


Inget barn ska behöva gå till skolan hungrig. Detta är WFP:s mål till 2015. WFP samarbetar med regeringar, NGO:s och givare för att uppnå detta mål. WFP förser 22 miljoner barn i 60 länder med skolmat varje år.