Publikationer

Skolmat förändrar liv


En grundskoleutbildning är en av de mest effektiva metoderna för att förbättra ett lands ekonomi och för att skapa läs- och skrivkunniga, självförsörjande och friska samhällen. Investering i utbildning är värdefullt, både för individen och för samhället i stort.