Publikationer

Tillsammans för att stoppa våld mot kvinnor och flickor


Kampanjen "16 dagar" pågår från 25:e november (Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor) till 10:e december (MR-dagen). Läs om hur WFP bidrar till lösningen av problemet med våld mot kvinnor.