Varför är mikronäringsämnen viktiga?


Brist på mikronäringsämnen - vitaminer och mineraler - är mycket allvarligt och drabbar omkring 2 miljarder människor över hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), är brist på järn, vitamin A och zink bland de vanligaste orsakerna till dödsfall vid sjukdomar i utvecklingsländer. 

  • Järnbrist är den vanligaste formen av felnäring som den påverkar miljarder människor. Bristen hämmar människors förmåga att ta in ny kunskap och hela länders prdouktivitet och utveckling. Källa: Vitamin & Mineral Deficiency, a global damage assessment report; Unicef.
  • Brist på vitamin A är huvudorsaken till blindhet bland barn i utvecklingsländerna. Denna brist påverkar 140 miljoner yngre barn i 118 länder. Brist på vitamin A ökar också risken att dö av diarré, mässling och malaria. Källa: Fifth Report on the World Nutrition Situation, 2005.
  • Jodbrist - drabbar mer än 780 miljoner människor världen över. Omkring 20 miljoner barn föds med nedsatt mental förmåga, på grund av att deras mödrar inte äter    tillräckligt med jod under graviditeten. Källa: Vitamin & Mineral Deficiency, a global damage assessment report; Unicef.
  • Zinkbrist påverkar kroppens förmåga att växa i en normal takt och försvagar yngre barns immunförsvar. Bristen bidrar varje år  till cirka 800 000 dödsfall bland unga barn.
    Foto: WFP/Rein Skullerud