Jobbmöjligheter hos WFP


Den globala kontext som WFP arbetar inom utvecklas ständigt, och att rekrytera rätt personer är grundläggande för WFP:s fortsatta framgång.

Vi söker ansvariga, kunniga och samarbetsvilliga personer som tillsammans med oss vill gå in i kampen mot hunger. Vi erbjuder ett brett utbud av utmanande internationella och lokala möjligheter på olika nivåer:

International Professionals:

För att på bästa sätt kunna hjälpa de utsatta är de flesta av WFP:s International Professional-medarbetare placerade lokalt i utvecklingsländer. På grund av den föränderliga naturen i WFP:s globala arbete förväntas du vara ”mobil”; du flyttar från ett land till ett annat i enlighet med de behov som kan uppstå.
Sökande till dessa positioner måste uppfylla följande krav:

  • Inneha avslutad universitetsutbildning inom relevant område
  • 1-3 års internationell livserfarenhet inom relevant område
  • Färdigheter i minst ett av WFP:s officiella språk: engelska, franska, spanska, portugisiska, arabiska eller ryska – plus färdigheter i andra officiella språk. 
    Se mer här

Junior Professional Officer (JPO):

Anställning som JPO ger unga mellan 25 och 32 år en professionell introduktion till arbetet inom den humanitära sektorn. En JPO är antingen placerad vid huvudkontoret i Rom eller vid en av WFP:s 80 landskontor och väljs ut, och bekostas, av den svenska regeringen. En kontraktanställning är vanligtvis mellan 2 och 3 år. JPO:er fortsätter vanligtvis efter 3 år med något av följande arbeten:

  • De fortsätter att arbeta för WFP
  • De går vidare med arbete inom sitt lands regering
  • De får arbete i andra organisationer inom utveckling och humanitärt bistånd

Se mer här - på wfp.org
Se mer här - på sida.se

Läs här om fyra historier från Sverige, Danmark, Norge och Finland om hur det är att vara JPO:are för WFP

Praktikplats:

WFP anställer även studenter för olika praktiker runt om i världen. I Köpenhamn erbjuds varje halvår praktikplatser vid WFP Nordic Liaison Office/FN:s livsmedelprograms nordiska kontor. Praktikanterna får ett månatligt stipendium för att täcka de mest grundläggande utgifterna. Det söks en praktikant för; Finland, Norge och Danmark. Läs mer om rekryteringsprocessen för 2014/2015 här. 
Läs intervjuer med flera nordiska WFP-medarbetare, inklusive fyra JPO:s, som befinner sig runtom i världen, genom att klicka här.

Se en video om en del av jobben inom FN:s livsmedelsprogram