Som företag


Privata givare är allt viktigare för WFP:s arbete.

WFP är öppen för givande och kreativt samarbete med den privata sektorn. Förutom att hjälpa till att rädda liv har företag möjlighet att engagera sina medarbetare och kunder samt förstärka sitt varumärke. WFP är öppen för samarbete med företag som kan ha expertkunskap som är värdefull för oss, t.ex. företag verksamma inom områden som transport, mat, informationsteknik och kommunikation, logistik, redovisning och förvaltning. Företag kan bland annat ge ekonomiskt stöd, donera utrustning och andra resurser, samt erbjuda logistiska lösningar, medieutrymme, mat, kunskap, utbildning eller annan kompetens.

För att ta reda på hur ditt företag kan ingå ett långsiktigt samarbete med WFP, vänligen kontakta oss via e-post  wfp.nordic@wfp.org