Hunger


Hunger

Det finns 795 miljoner undernärda människor i världen i dag. Det betyder att var nionde person inte får i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv. Hunger och felnäring är det största hotet mot människors hälsa i världen – ett större hot än AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans.

Den goda nyheten är att hunger är ett lösbart problem. Det finns tillräckligt med mat i världen för att föda alla och inga vetenskapliga genombrott behövs. Med dagens kunskap, verktyg och strategier, i kombination med politisk vilja, är det möjligt att lösa problemet.

Att lösa problemet med hunger är en av de bästa investeringarna som kan göras i dagens tuffa ekonomi. När nationer samarbetar för att stoppa hunger och investera i god näring ökar produktiviteten och ekonomiska möjligheter skapas. Å andra sidan har studier visat att länder förlorar miljontals dollar i ekonomisk produktion som en följd av undernäring.

 

 

Att lösa problemet med hunger bidrar också till fred och stabilitet. När regeringar inte längre kan garantera tillräckligt med livsmedel har stater en tendens att försvagas. Instabilitet på livsmedelsmarknaden kan snabbt leda till volatilitet på gatorna.

Slutligen, att lösa problemet med hunger är grunden för att nå framsteg inom många andra utvecklingsområden, inklusive hälsa och utbildning. Välnärda kvinnor har friskare barn vars immunsystem är starkare för livet. Friska och välnärda barn är också mer benägna att gå i skolan.

Stora framsteg har gjorts för att minska kronisk hunger under 1980 och 1990, men framstegen minskade mellan 2000 och 2010. En samlad insats behövs för att säkerställa att den nedåtgående trenden inte fortsätter. Vi alla; medborgare, arbetsgivare, företagsledare och regeringar, måste arbeta tillsammans för att stoppa hunger.