Undernäring och felnäring


En under- eller felnärd person utkämpar en daglig kamp för att upprätthålla kroppens normala funktioner, såsom att växa och motstå sjukdomar. Fysisk aktivitet blir svårt och inlärningsförmågan nedsatt.

Kvinnor löper större risk vid graviditet och förlossning, under- eller felnärda barn är i riskzonen för kronisk undernäring om deras tillstånd inte behandlas innan de fyllt två år, skolbarn kan ha svårt att lära och utveckla sin fulla potential och vuxna kan inte bidra till samhällets utveckling, om de försvagats av brist på mat eller följdsjukdomar.

Vikten av rätt näring

Sammantaget finns det två tillstånd som kroppen kan utsättas för när den antingen inte får rätt mängd mat eller rätt sorts mat.

Undernäring är ett tillstånd som kan uppstå när en persons födointag inte innehåller tillräckligt med kalorier (energi) och andra näringsämnen för att tillgodose kroppens minsta fysiologiska behov och därför förbrukar kroppen muskler och fettdepåer för att överleva.

Undernäring leder därför till viktminskning, och i extrema fall kan viktminskning vara livshotande. Antalet undernärda människor i världen uppskattas idag till 842 miljoner – majoriteten (827 miljoner) av dem bor i utvecklingsländer. Det är en av de största källorna till sjukdom och drabbar både människors fysiska och mentala utveckling och mognad. Detta har också en inverkan på samhället, då en hungrig och försvagad befolkning inte kan bidra till utveckling.

 

Felnäring betyder dåligt med näring, men handlar om mer än bara skiljedragningen mellan vad vi äter och inte äter. Felnäring innefattar till exempel undernäring, men också övervikt (då kroppen också får "fel" näring).  Felnäring kännetecknas av ett otillräckligt eller obalanserat intag av protein, energi eller mikronäringsämnen som gör dig inaktiv och svag, och brist på detta resulterar ofta i följdsjukdomar.

När du är felnärd är vanliga åkommor såsom mässling och diarré ofta dödliga. Dessutom kan felnäring hos små barn orsakar underutveckling, vilket har stora konsekvenser för dem senare i livet. När detta är fallet kallas det för kronisk undernäring, eftersom det är ett tillstånd som är oåterkalleligt.

Kronisk undernäring är ett uttryck för kroniskt hämmad tillväxt och ser till det långsiktiga näringstillståndet av en hel population. Men, kronisk undernäring uppstår bara hos små barn, om de får otillräcklig näring under sina två första levnadsår. 

Om ett barn inte behandlas för under- eller felnäring innan den nått två års ålder får detta bestående skador på barnet för resten av livet i form av kronisk undernäring. Bland annat kommer det att få konsekvenser för den fysiska tillväxten, men också den mentala, då kronisk undernäring förhindrar tillväxten av hjärnan.

De första 1000 dagarna av ett barns liv är avgörande när det gäller att bekämpa kronisk undernäring, då det efter dessa dagar inte längre är möjligt att behandla. Dessutom, om en kvinna föder ett barn medan hon är undernärd kommer hon att automatiskt föra vidare hennes tillstånd till sitt barn, och därmed är barnet själv i riskzonen för kronisk undernäring. 

För att undvika fel- och undernäring handlar det om att säkerställa både kvalitet och kvantitet av den dagliga kosten, och se till att nödvändig vård finns tillgänglig. WFP bekämpar fel- och undernäring både genom att dela ut bra mat, men också och rätt typ av mat, som ofta har tillsatta vitaminer och mineraler. På så sätt ser vi till att de hungriga får rätt mängd mat vid rätt tidpunkt.

 

 

 

Näring i fokus på internationella barndagen 2012

De två första levnadsåren – de 1000 första dagarna – i en människas liv är de mest kritiska, ur näringssynpunkt. Utan rätt näring är risken stor för felnäring, vilket kan ge oåterkalleliga skador.

På internationella barndagen 2012 intervjuades Anna Horner, näringsspecialist i Västafrika, om WFP:s arbete med att säkerställa att barn får den rätta näringen de behöver. Klicka här.