FN:s livsmedelsprogram och Zero Hunger utmaningen


Zero Hunger utmaningen är ett globalt initiativ som syftar till att bygga upp ett stöd kring målet att uppnå en värld utan hunger. Kampanjen lanserades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och uppmanar alla - regeringar, den privata sektorn, icke-statliga organisationer, allmänheten - att göra sin del för att uppnå målet om en värld utan hunger. Det är baserat på en gemensam övertygelse om att hunger kan utrotas under vår livstid.

Vad är Zero Hunger utmaningen?

Det finns fem viktiga huvudpunkter i Zero Hunger utmaningen:

1. Ingen hämmad tillväxt bland barn under 2 år

2. 100% tillgång till tillräcklig mat året runt

3. Alla livsmedelssystem ska vara varaktiga

4. 100% ökning av inkomst och produktivitet för småbönder

5. Inget slöseri med mat eller vatten

Vilken roll spelar FN:s livsmedelsprogram (WFP)?

WFP:s mandat är att få slut på hunger. Detta är vårt uppdrag i samarbete med våra partners i FN. Genom vårt arbete runt om i världen bidrar vi till de ovanstående punkterna i Zero Hunger utmaningen. Om du tittar på de fyra målen i vår strategiska plan, kommer du att se hur var och en bidrar till att uppnå det övergripande målet- en värld utan hunger.

WFP har en ledande roll när det gäller hämmad tillväxt och tillgång till mat, som är en del av de först huvudpunkterna. Vårt arbete med att bekämpa fel- och undernäring är grundläggande för målet om en värld utan hunger, medan skolmatsprogram och värdekupongordningar bidrar till att de fattiga har tillgång till mat under kriser. Samtidigt är vårt sammarbete med småbönder också ett viktigt bidrag till de övriga tre punkterna, för att nå en värld utan hunger.

 

Tre vägar till en värld utan hunger

Näringsstöd:

Här är Mylande med sin 2-årige son Michael. De bor i Haiti. Hon går regelbundet till ett hälsocenter för att hämta näringsrik mat från WFP till sina barn. Detta har inneburit att Michael har kunnat undvika en av konsekvenserna av undernäring - tillväxthämning - i den första viktiga delen av sitt liv. (Huvudpunkt 1 – hämmad tillväxt)

 

Skolmåltider:

Här är Sumi. Hon är 6 år och bor i Choto Omarpur, Bangladesh. Genom skolmatsprogrammet på skolan får hon näringsrik mat från WFP varje dag. Det betyder att även om hennes familj går igenom svåra tider, har hon tillgång till näringsrik mat. (Huvudpunkt 2-tillgång till mat)

 

Stöd till fattiga bönder:

Här är Kolastica tillsammans med sina tre döttrar. Kolastica brukade leva av sin gård i Uganda. Hon var en del av en WFP-initiativet, som erbjöd utbildning inom odling och försäljning av hennes jordbruksprodukter. Nu är hennes inkomster 10 gånger högre, vilket gör att hon kan ta bättre hand om sin familj. [Huvudpunkt 4- ökad inkomst och produktivitet)