FN-organ levererar viktig assistans till syrier som fastnat vid gränsen mellan Syrien och Jordanien

Publicerad 04 augusti 2016

AMMAN/KÖPENHAMN – FN:s livsmedelsprograms (WFP) verkställande direktör Ertharin Cousin, Filippo Grandi vid FN:s flyktingorgan, UNICEF:s verkställande direktör Anthony Lake och generaldirektören för den Internationella Organisationen för Migration (IOM) William Lacy Swing har idag meddelat det framgångsrika utförandet av hjälpinsatsen att förse mer än 75,000 syrier med livsmedels- och humanitär assistans. Uttalande av ledarna för WFP, UNHCR, UNICEF och IOM

”Idag har FN:s livsmedelsprogram, FN:s flyktingorgan, den Internationella Organisationen för Migration och UNICEF genomfört en akut nödinsats för att förse mer än 75,000 syrier med en månads ranson av livsmedel och hygienartiklar som det finns ett akut behov av. De är fast utmed en sandbank, vid den syrisk-jordanska gränsen.

”Oförmögna att varken korsa gränsen eller att vända tillbaka, har situationen som dessa kvinnor, män och barn står inför blivit allt allvarligare för var dag som går. De är inhysta i provisoriska tält i tuffa ökenförhållanden, med temperaturer upp till 50 grader Celsius och plötsliga sandstormar. De har inte tillräckligt med mat och har knappt tillräckligt med vatten för att överleva. Det finns också ett stort behov av livräddande sjukvård. Gravida kvinnor, barn, äldre och sjuka är särskilt utsatta.

”Vi tackar Hashemitiska konungariket Jordaniens regering för deras stöd i denna avgörande insats och vi ser fram emot fortsatta insatser för att nå människorna vid sandbanken med humanitär assistans i tid för att rädda deras liv.

Bakgrund:

Uppskattningsvis lever 75,000 människor som flytt Syrien nu i provisoriska tält utmed gränsområdet, eller sandbanken, som följer den syrisk-jordanska gränsen. Jordanien stängde området vid sandbanken för över en månad sen på grund av en attack mot den jordanska gränsposten. Innan gränsen stängdes, kunde FN-organen och hjälporganisationer regelbundet leverera hjälp från jordanskt territorium till syrier som fastnat på andra sidan sandbanken. 

#                              #                                 #

Om FN:s livsmedelsprogram

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen, levererar livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Om FN:s flyktingorgan (UNHCR)

FN:s flyktingorgan, UNHCR, grundades den 14 december 1950 av FN:s generalförsamling. Dess mandat är att leda och koordinera internationella insatser för att skydda flyktingar och lösa flyktingfrågor över hela världen. Idag fortsätter en personalstyrka på över 9,300 personer i mer än 120 länder att hjälpa och skydda miljontals flyktingar, återvändande, internflyktingar och statslösa. www.unhcr.org

Om UNICEF

UNICEF verkar för varje barns rättigheter och välbefinnande i allt vi gör. Tillsammans med våra partners jobbar vi i 190 länder och områden för att översätta detta åtagande till praktisk handling, med fokus på särskilda insatser för att nå de mest utsatta och utelämnade barnen, till nytta för alla barn, överallt. För mer information om UNICEF och deras arbete, besök: www.unicef.org.

Om den Internationella organisationen för migration (IOM)

En ny medlem i FN-familjen, IOM, är världens ledande organisation för migration och en oumbärlig aktör inom människors rörlighet. Organisationen assisterar uppskattningsvis 20 miljoner migranter årligen och har 165 medlemsstater. IOM, grundat för 65 år sedan, har ett mandat som inkluderar skydd av migranter och människor på flykt i migrationspåverkade samhällen, såväl som i områden av vidarebosättning av flyktingar, frivilliga återvändanden och inkorporerar migration i länders utvecklingsstrategier. Läs mer på www.iom.int