Höga livsmedelspriser – hur skiljer sig dagens situation från 2008?

Publicerad 06 september 2012
Priset och tillgången på ris är stabilt, den globala ekonomin är svag och vi är mer förberedda. Här är några av anledningarna till hur det kommer sig att den rådande situationen skiljer sig från den som var 2008, trots den senaste tidens ökade livsmedelspriser.

ROM – Den senaste tidens torka i USA har lett till kraftigt ökade priser på majs och sojabönor, vilket har en dominoeffekt på världsmarknaden. Även om vi måste vara beredda på en möjlig upprepning av 2007/08, så är detta ännu inte en ”livsmedelskris”. Därför att:

1. Globala ris- och vetelager är större än de var 2008. Priset och tillgången på ris, vilket är en basföda för miljontals människor, är relativt stabila i Asien.

2. 2008 införde flera stora livsmedelsproducerande länder exportförbud, vilket orsakade en brist på världsmarknaden. Under den tiden började människor ”panikköpa” i de länder som importerade mat, medan regeringarna betalade mycket höga priser på särskilt ris. Den här gången har det hittills inte hänt.

3. I motsats till 2008 är för närvarande den globala ekonomiska tillväxten svag, så en efterfråga driver inte uppåt priserna ytterligare.

4. Många länder är bättre rustade till att hantera den nuvarande situationen. Några har arbetat med att etablera och förbättra sociala skyddsnät, så som skolmåltider och offentliga arbetsprogram.

5. Bättre verktyg finns på internationell nivå för att samordna politiska åtgärder. G20 inrättade till exempel  Agricultural Market Information System (AMIS) 2011, i samarbete med FAO, vilket analyserar livsmedelsmarknader. Det syftar också till att förbättra öppenheten och fungera som ett tidigt varningssystem.

6. 2008 inrättade FN High-level Task Force on the Global Food Security Crisis som arbetar med att presentera ett enhetligt svar på utmaningen med höga livsmedelspriser. Det har rekommenderat en dubbelstrategi som stödjer både långsiktiga investeringar i jordbruk och katastrofbistånd för att lindra effekterna för de fattiga och hungriga av höga livsmedelspriser.