Island och WFP skriver under avtal om strategiskt partnerskap för att avskaffa hunger

Publicerad 23 september 2016

NEW YORK/KÖPENHAMN – Island och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har skrivit under ett historiskt avtal, som säkrar flexibel, förutsägbar och flerårig finansiering av FN:s livsmedelsprograms arbete för att nå FN:s Globala Mål 2 om att avskaffa hunger innan år 2030.


Foto: WFP/Erika Jørgensen

Detta är det första strategiska partnerskapsavtalet mellan Island och FN:s livsmedelsprogram. Det skrevs under i New York under öppningsveckan av FN:s generalförsamling av Islands utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir och FN:s livsmedelsprograms verkställande direktör Ertharin Cousin.

”Genom detta ramavtal med FN:s livsmedelsprogram ska Island fullfölja sina åtaganden från World Humanitarian Summit om att säkra förutsägbar och flexibel livräddande finansiering, för att förbättra stödet till människor som är i behov av humanitär assistans, i linje med de humanitära principerna och ett gott humanitärt givarskap”, sade utrikesminister Alfreðsdóttir.

”Att nå de mest utsatta grupperna är avgörande och genom detta avtal med FN:s livsmedelsprogram kan vi göra det och samtidigt säkra att jämställdhet och kvinnors rättigheter blir hörnpelare i de humanitära insatserna”, fortsatte hon.

FN:s livsmedelsprogram är en central FN-partnerorganisation för Islands övergripande humanitära politik.

”Då vi lever i en tid med humanitära katastrofer, som i antal aldrig tidigare skådats, sätter FN:s livsmedelsprogram ett högt värde på partners som Island, vilka gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt komma till undsättning för de miljontals människor som påverkats av konflikt eller naturkatastrofer”, sade Cousin. ”En tidig insats räddar liv och försörjning. Det gör det även möjligt för FN:s livsmedelsprogram att hjälpa de mest utsatta.”

Flexibel finansiering är mycket viktigt för humanitära insatser; det är också avgörande för FN:s livsmedelsprograms förmåga att reagera snabbt vid en katastrof, liksom att upprätthålla stödet till
försummade kriser.

Inspirerad av ”The Grand Bargain” som presenterades vid World Humanitarian Summit tidigare i år, genom vilken givare förpliktigade sig till mer flexibel finansiering och humanitära organisationer förpliktigade sig till mer transparens och kostnadsmedvetenhet, ger Island FN:s livsmedelsprogram medel utan öronmärkning för specifika länder eller insatser.

Under de kommande fem åren och genom hela det strategiska partnerskapsavtalet ska Islands bidrag till FN:s livsmedelsprogram uppgå till minst 250 miljoner ISK (18,7 miljoner SEK) i fullt flexibla medel. Avtalet innefattar även öronmärkta bidrag, eftersom Islands regering planerar att komplettera sitt flexibla stöd med direkta bidrag.

Med sitt djupa engagemang för de humanitära principerna och ett gott humanitärt givarskap förblir Island en av FN:s livsmedelsprograms mest uppskattade strategiska samarbetspartners.

Det strategiska partnerskapsavtalet fokuserar på livsmedelssäkerhet och näring i både akuta och långvariga kriser, däribland strategier för att främja försörjningsmöjligheter. Där finns även ett fokus på jämställdhet och ansvarsskyldighet gentemot drabbade befolkningar.

Sedan 2003 har FN:s livsmedelsprogram haft ett aktivt avtal om stand-by med Islands enhet för krisberedskap, Iceland Crisis Response Unit, genom vilket isländska tjänstemän har blivit sekonderade till FN:s livsmedelsprogram. Med detta nya strategiska partnerskapsavtal kommer stand-by-avtalet att utökas för att förbättra FN:s livsmedelsprograms förmåga att agera i förhållande till kriser samt stärka övriga insatser.

 

#                              #                                 #

 

Om FN:s livsmedelsprogram
FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen, leverera livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår FN:s livsmedelsprogram cirka 80 miljoner människor i
omkring 80 länder.