WFP gör sig redo att rycka ut med en nödinsats för att hjälpa de som drabbats av orkanen Matthew

Publicerad 05 oktober 2016

PORT AU PRINCE/KÖPENHAMN – FN:s livsmedelsprogram (WFP) gör sig redo att rycka ut med en hjälpinsats vid begäran från de karibiska ö-staterna i orkanen Matthews kölvatten, efter att kategori 4-orkanen drog in över Haiti på tisdagen.

”Vår prioritet är att stötta regeringens insatser för att rädda liv och möta behoven av mat från de som drabbats och som befinner sig i en utsatt situation med osäker tillgång till mat”, sade Miguel Barreto, FN:s livsmedelsprograms regionchef för Latinamerika och Karibien.  ”FN:s livsmedelsprogram mobiliserar personal och resurser för att kunna rycka ut med en nödinsats i kölvattnet efter orkanen Matthew.”

I Haiti, landet med lägst livsmedelssäkerhet bland de länder som drabbats i Matthews framfart, har FN:s livsmedelsprogram tillräckliga resurser av akuta livsmedel utplacerade för att nå ut till 300,000 människor för en hel månad om det skulle behövas.

Lagrat på centralt viktiga platser runtom Haiti kan dessa förnödenheter snabbt distribueras ut till de mest avlägsna områden, även om vägar blir bortspolade eller blockerade. Dessutom kommer högenergikex flygas från Dubai till Miami för att kunna distribueras där de största behoven finns i spåren efter orkanen Matthew.

Fram till idag är Matthew den starkast uppmätta orkanen i Karibien sedan Felix år 2007. Då orkanen Matthew klassas som kategori 4 på Saffir-Simpsons orkanskala finns det stor sannolikhet att orkanen kommer att skapa livsfarliga flodvågor och jordskred i sin framfart.

 

#                              #                                 #

 

Om FN:s livsmedelsprogram

FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger över hela världen, leverera livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation och bygga motståndskraft. Varje år bistår WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Sverige är bland WFP:s viktigaste multilaterala givare. Multilaterala stöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektiv när katastrofer inträffar, finansiera försummade kriser och säkra att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

 

Följ oss på Twitter @WFP_SE@WFP_Media