Program: Skolmat


WFP:s vision är att minska hunger bland skolbarn så att hunger inte är ett hinder för deras utveckling.
En daglig skolmåltid innebär ett starkt incitament för vårdnadshavare att skicka sina barn till skolan och hålla dem kvar där. Måltiderna låter barnen fokusera på sina studier, snarare än på sina magar. Att erbjuda skolmåltider har många och varierande fördelar. Det faktum att nästan alla länder i världen, både rikare länder och utvecklingsländer, tillhandahåller skolmat är ett bevis på detta.
 

I många länder där hunger och fattigdom är som störst går WFP in och tillhandahåller måltider till cirka 20-25 miljoner barn i 63 länder, ofta i de områden som är allra svårast att nå. WFP:s skolprogram har funnits i mer än 50 år och WFP är världens största leverantör av skolmåltider. WFP tar tillvara på denna erfarenhet och stödjer även nationella regeringar så att de kan utveckla egna kvalitativa och hållbara skolmåltidsprogram.

Vad för typ av måltider?
WFP:s skolmåltider erbjuds oftast som frukost eller lunch, eller som ett mellanmål av till exempel högenergikex som äts i skolan varje dag.

Ransoner att ta med hem, som en säck ris och en flaska matolja, kan fungera som ett incitament för familjer vars barn går i skolan regelbundet. WFP använder också näringsberikade livsmedel och pulver med mikronäringsämnen för att se till att barn får den näring de behöver.

Varför skolmåltider?
Skolmatsprogram bidrar till att uppnå milleniemålen om hunger, utbildning och jämställdhet mellan könen, och har flera goda effekter:
Utbildning: Mat i skolan ökar antalet barn inskrivna i skolan och kan hjälpa eleverna att ta in kunskapen bättre.
Näring: Skolmaten är ofta den enda närinsgrika maten ett barn får på en regelbunden basis. Därmed bekämpar programmen felnäring och brister på viktiga mikronäringsämnen som kan bromsa ett barns utveckling. Lär dig mer.
Hälsa: Skolmåltider erbjuder också en plattform för att förbättra barns hälsa på andra sätt, bland annat genom avmaskningsinsatser och andra hälsointerventioner.
Socialt skydd: Skolmat fungerar som en säkerhet för hushållen genom att deras barn utbildas och deras matsäkerhet blir stabilare även i perioder av kris.
Lokal jordbruksproduktion: Genom att använda mat som är lokalt producerad hjälper skolmatsprogrammen inte bara barnen, men också jordbrukare, samhällen och rurala ekonomier. Läs mer om pilotprogrammet Inköp för utveckling (P4P). 

State of School Feeding Worldwide
Den 24:e maj 2013 lanserade FN:s livsmedelsprogram rapporten "State of School Feeding Worldwide". Ladda ned rapport, översikt och faktablad här.

Har du två minuter till övers? Lär dig mer om skolmåltider här!

Artiklar om skolmatsprogrammet

Timbuktu: Mer mat betyder fler flickor i skolan
Allteftersom skolor åter öppnas i den konfliktdrabbade Timbukturegionen, i norra Mali, ser WFP till att ge barn i 300 skolor två måltider om dagen. Genom detta extrainsatta krisskolmatsprogram ansluter allt fler barn till skolorna, och speciellt kraftig är ökningen bland flickor.

Vegetabilisk olja får flickor att gå i skolan i Afghanistan