För skolor


FN:s livsmedelsprogram är världens största humanitära organisation. Vi bekämpar hunger världen över genom att rädda liv i katastrofer och genom att verka för långsiktig matsäkerhet som ger  en bättre framtid även för kommande generationer.

Hunger är ett stort och omfattande globalt problem som kan lösas, men vi behöver alla hjälpas åt för att komma frammåt. WFP vet att vi kan få ett slut på hunger till dess att nästa generation växer upp.  Att se till så att barn runtom i världen får en bra och hälsosam start i livet är inte bara ett mål, det är vårt globala mandat! Du kan göra skillnad!

Till höger hittar du information och fakta som kan användas i undervisning och skolarbeten. Saknar du något här? Berätta för oss genom att skicka ett mail till wfp.nordic@wfp.org, så ska vi försöka hjälpa till!
 

Hösten 2013: Hunger på Schemat

WFP har i år valt att fokusera på hur viktigt det är för skolbarn att få tillgång till näringsrik mat och hur bristen på detta får avgörande konsekvenser på inlärningsförmågan för miljontals barn runt om i världen. Ämnet tar vi del av genom en flicka som heter Molly, hon är tretton år och bor i slummen i Mathare, Nairobi, vilket är en av de fattigaste platserna i världen.

Molly är en av nästan 22 miljoner barn runt om i världen som varje dag får ett mål mat i skolan från WFP. Under 2011 gav WFP henne en liten videokamera för att filma hennes liv och resultatet blev en serie videoklipp som bildade videoprojektet: Mollys Värld.

Lektionsplanen belyser några av de mest kraftfulla ögonblicken i de videor som Molly delat med sig av, så vi kan få igång diskussionen om hunger i klassrummen under oktober månad. Tillsammans med vårt material om hunger och skolmat handlar de här lektionerna om en överblick av vad hunger är och skolmåltiders otroliga betydelse, sett utifrån Mollys perspektiv. Molly har en chans nu – till att växa upp frisk, få en utbildning, och kunna drömma om ett liv bortom Mathare.

I Sverige infördes gratis skollunch 1946
Varje dag serveras över en miljon luncher i Sveriges skolmatsalar. Det är unikt att Sverige serverar kostnadsfria luncher till alla skolbarn, bara ett fåtal andra länder har samma system. I andra länder där man serverar skolmat kostnadsfritt gäller detta ofta inte alla elever, och i de flesta länder får eleverna betala för maten. 
 
Redan 1946 visste man i Sverige vad näringsrik mat gör för koncentrationen och inlärningsförmågan. Elever som äter en bra lunch har lättare att följa med i skolarbetet. Alla skolbarn i världen har det inte likadant, och det är viktigt att lyfta fram.
 

Obs! Man behöver inte vara registrerad för att delta i kampanjen. Men vi vill gärna höra om hur det gått, eller svarar såklart på eventuella frågor. Så alla är välkomna att kontakta oss här.

 

Material: "Hunger på Schemat"

Lektionsplan - mellanstadiet

Lektionsplan - högstadiet/gymnasiet

 

Hungerkartan - Geografisk översikt över hungerns utbredning i världen

Lär om skolmat på två minuter

FAQs (Frequently Asked Questions)

11 myter om global hunger

Hungerstatistik

 

Varför inte göra Mollys Quiz?

Titta på videon och forsök svara på frågorna efteråt. Genom att göra detta quiz får ett barn i världen automatisk ett mål mat.

Quiz

 

Video

Klicka på "captions" (kommer fram i nedre menyfältet när du startar videon) och välj svenska undertexter.

 

Klicka på "captions" (kommer fram i nedre menyfältet när du startar videon) och välj svenska undertexter.

 

"Mollys Värld"

Klicka på "captions" (kommer fram i nedre menyfältet när du startar videon) och välj svenska undertexter.

 

Mer information om Hunger och Näring