Den globala kampen mot hunger


FN:s livsmedelsprogram, WFP, är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger världen över. 

I nödsituationer levererar vi livsmedelsbistånd till de som har störst behov och bistår de som drabbats av krig, interna konflikter och naturkatastrofer. När nödsituationen är över använder vi oss av livsmedel och olika projekt för att hjälpa samhällen att återuppbygga sig själva.

WFP är en del av Förenta Nationerna och drivs uteslutande med hjälp av frivilliga donationer.

WFP grundades 1961 med en global vision om att varje man, kvinna och barn alltid ska ha tillgång till den mat som behövs för att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att uppnå vår vision samarbetar vi med två andra livsmedelsorgan; Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), vilka båda, precis som WFP, är baserade i Rom. Vi arbetar också genom partnerskap med regeringar, frivilligorganisationer och övriga FN-organisationer.

WFP når i genomsnitt mer än 80 miljoner människor i 80 länder varje år. Totalt arbetar över 14 000 personer inom organisationen. De flesta arbetar på plats i oroshärdar och utsatta områden för att direkt stödja de hungriga och fattiga som är i störst behov av hjälp.