Om WFP i Norden


  

FN:s livsmedelsprograms (WFP) kontor i Köpenhamn arbetar för att öka medvetenheten om organisationens och dess nordiska partners nyckelroll i kampen mot global hunger och undernäring. Kontoret är organisationens fönster mot de nordiska länderna, som tillsammans är den fjärde största givaren till WFP.

Kontorets informations-och kommunikationsverksamhet syftar till att öka det politiska och folkliga stödet för att bekämpa hunger, och vänder sig brett till politiker och andra beslutsfattare, samarbetspartners, media, studenter och allmänheten. Arbetet omfattar att hålla presentationer och föreläsningar, att delta i konferenser och seminarier, att genomföra studieresor för parlamentariker och journalister, att samarbete med externa medieplattformer samt att kommunicera WFP:s arbete genom egna hemsidor och sociala medier.

WFP:s kontor i köpenhamn fungerar också som ett sambandskontor mellan WFP:s huvudkontor i Rom, region-och landskontor och partners i de nordiska länderna. För att kontakta medarbetare på FN:s livsmedelsprograms kontor i Köpenhamn, klicka här

Läs mer om FN-Byen i Köpenhamn här.