Organisation och styrelse


           

FN:s livsmedelsprogram (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater.

Styrelsen leds av en verkställande direktör som tillsätts gemensamt av FN:s generalsekreterare och FAO:s (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) generaldirektör. Tillsättningen sker på femårsbasis.

WFP:s nuvarande verkställande direktör heter David Beasley och tillsattes 2017. Han har ett globalt ansvar för WFP:s insatser, projekt, administration och andra aktiviteter. Till sin hjälp har han fyra vice verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

WFP:s strategiska inriktning beskrivs i en strategisk plan som revideras var fjärde år. Den senaste versionen godkändes av styrelsen 2016 och är historisk eftersom den markerar en förändring för WFP från att ge livsmedelshjälp till livsmedelsassistans. Detta innebär att WFP inte enbart jobbar med distribution av livsmedel utan strävar mot att effektivt jobba för långsiktiga lösningar i kampen mot hunger.

WFP finansieras helt genom frivilliga bidrag. Huvudsakliga bidragsgivare är regeringar, men vi får även bidrag från företag och privatpersoner.