Partnerskap


FN:s livsmedelsprogram (WFP) kan inte ensamt utrota den globala hungern och fattigdomen. Därför är samarbeten med olika partners väldigt viktigt. WFP har flera olika typer av samarbeten:

Nationella regeringar

WFP måste alltid bli inbjuden av regeringen innan en insats påbörjas i ett specifikt land. Detta innebär att olika länders regeringar är våra främsta partners. Samverkan med dem är nödvändigt både för katastrofinsatser och för utvecklingsprogram. Läs mer om dessa partnerskap, eller mer om Sveriges regerings stöd.

Frivilligorganisationer
Icke-statliga organisationer är viktiga partners i alla skeden av WFP:s verksamhet, d.v.s. transport, lagring och distribution av livsmedel. I dagsläget har WFP 2 800 partnerskap med frivilligorganisationer på global nivå. Läs mer

FAO och IFAD
De tre livsmedelsorganisationerna FN:s livsmedelsprogram (WFP), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) är alla baserade i Rom och arbetar mot det gemensamma målet att utrota svälten i världen. Läs mer

Andra FN-organ
WFP samarbetar med en mängd olika FN-organ som bland annat ger teknisk rådgivning och resurser (utöver livsmedel) i både krissituationer och till utvecklingsprojekt. Samarbetet innebär att WFP bättre kan hantera behoven hos till exempel flyktingar eller barn med särskilda behov. Läs mer

Företag
WFP är i stort behov av bidrag och den värdefulla expertis som företag ofta besitter. Samarbeten med företag sker inom de områden som är kopplade till WFP:s mandat, såsom logistik och transport, livsmedel, information och kommunikationsteknologi, finans och personal. Läs mer