Privacy

Privatpolicy


FN:s livsmedelsprogram respekterar integriteten för de som besöker sv.wpf.org ("användarna"), och följer privatpolicyn som sammanfattats nedan. Denna privatpolicy vänder sig till alla av FN:s livsmedelsprograms sidor - det är alla sidor inom domännamnet "sv.wfp.org". 

Personrelaterad information

Besökare blir inte tillfrågade om personrelaterad information för att få tillgång till webbsidan. Användare kan få frågan om att ge ut sin e-mail för att prenumerera på nyhetsbrev. I detta fall, håller FN:s livsmedelsprogram informationen i säkerhet och delar, hyr eller säljer inte den till någon. Se information nedan för donationer som görs online.

Icke-personrelaterad information

Som användare av webbsidan lagras viss information som IP-adress, navigation på webbsidan, tid som man varit inne på sidan, och liknande information. Informationen lagras i våra servrar och i analyserande mjukvara. Denna information behandlas konfidentiellt. 

Syftet med lagring av datainformation ovan är att bättre förstå preferenserna av besökarna på webbsidan. Denna information är inte knuten till personlig information som besökare lämnar ut till oss när de registrerar sig på vår webbsida.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi sparar ingen personlig information via cookies som vi som arbetar med hemsidan kan komma åt.

Genom att sätta en cookie, kan FN:s livsmedelsprogram komma ihåg användaren nästa gång han/hon besöker webbsidan och därmed behöver inte FN:s livsmedelsprogram ställa frågor som användaren redan har svarat på (såsom adressinformation). 

Användaren har alltid rätt att avböja våra cookies om hans/hennes browser tillåter det. Avböjer användaren kan det inträffa att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar samt användaren blir tvungen att ange information oftare än vanligt för att kunna använda vissa tjänster på webbsidan.

Donationer till FN:s livsmedelsprogram

FN:s livsmedelsprogram begär information från användaren i donationsformulären. Här ska användaren uppge kontaktinformation (såsom namn och adress) och finansiell information (som kreditkortsnummer, förfallodatum). Denna information används för att sköta transaktionen och hjälpa oss att bättre behandla donationer. Om vi har problem att behandla en donation, används denna information för att kontakta användaren. FN:s livsmedelsprogram håller informationen i säkerhet och delar, hyr eller säljer inte den till någon.

Korrigering och uppdatering av personlig information

Användaren kan göra ändringar av personrelaterad information (såsom postnummer eller e-mail) genom att logga in på hans/hennes konto vilket kan göras under fliken ”Stöd oss”.

Avbeställning

Användare har möjlighet att få nyhetsbrev och annat material från WFP. Om de vill det, har de möjligheten att avsluta prenumerationen genom att logga in på deras konto och redigera kontaktinformation eller genom att klicka på avbeställ i mottaget e-mail. 

Meddelande om förändringar

Om FN:s livsmedelsprogram ändrar sin privatpolicy, kommer WFP att offentliggöra detta på webbsidan så att användarna är alltid medvetna om vilken information vi samlar och hur vi använder den.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller ärenden gällande FN:s livsmedelsprograms privatpolicy var god och kontakta oss via formulären som finns här : www.wfp.org/contact

Länkar till andra websidor

Denna sida innehåller hypertextlänkar till andra webbsidor. FN:s livsmedelsprogram tar inte på sig något ansvar för dessa sidors privatpolicy eller innehållet på dessa sidor. 

Privilegier och undantag

Inget som är bundet till denna privatpolicy eller denna webbsida skall anses som en friskrivning av privilegium eller immunitet för FN:s livsmedelsprogram under konventionen för privilegier och immunitet till Förenta Nationerna eller konventionen för privilegier och immunitet för specialiserade byråer.