10 fakta om svält i Jemen

Publicerad 10 april 2015

Foto: WFP/Micah Albert

Svält är ett enormt problem i Jemen. Du kan hjälpa WFP att öka medvetenheten genom att dela följande tio fakta om hunger: 

1. 41 procent av befolkningen i Jemen lider av matosäkerhet – totalt 10,6 miljoner människor.

2. Detta omfattar 5 miljoner människor som lider av akut matosäkerhet och 5,6 miljoner som lever i matosäkerhet på en moderat nivå.

3. Detta motsvarar en liten förbättring sedan 2011, då 45 % av befolkningen levde med matosäkerhet.

4. Området med störst matosäkerhet är Sa'ada, där 40 % av befolkningen lever i allvarlig matosäkerhet.

5. Familjer på landsbygden är mer utsatta för matosäkerhet än befolkningen i städer. 

6. Familjer som är försörjda av kvinnor är mer utsatta i förhållande till matosäkerhet än de hushåll där män är de som främst försörjer familjen.

7. Hushåll som styrs av människor utan läs- och skrivkunnigheter är mindre matsäkra än andra hushåll.

8. Det nationella antalet av akut undernärda människor är nu 12,7 % av landets befolkning, jämfört med 13 % år 2011.

9. Det nationella antalet växthämmade personer sjönk från 46,6 % år 2012 till 41,3 % 2014.

10. Graden av människor som på grund av matosäkerhet har hämmats i växten är på en kritisk nivå i 10 provinser, på en allvarlig nivå i åtta, och på en låg nivå i två provinser.  Bara en provins (Mareb) rapporterar en acceptabel nivå*.
 

* Enligt WHO-klassificering, innebär en acceptabel nivå under 20 %, låg nivå är mellan 20 % och 29,9 %, allvarlig nivå är 30 % till 39,9 % och kritisk nivå är 40 % och över.