Barnmorska på motorcykel

Publicerad 02 december 2016

Hur en kvinna kan rädda liv med hjälp av sin motorcykel.


Foto: WFP/ Miriam Eid
 

I utvecklingsländer, såsom Östtimor, kan en tredjedel av alla dödsfall hos barn under fem års ålder kopplas till felnäring. Tack vare stöd från den Europeiska Unionen (EU) har WFP ett program riktat mot barn, gravida kvinnor och ammande mödrar i sex olika kommuner i Östtimor för behandling av felnäring, vilket ger dem en chans till att leva ett hälsosamt och aktivt liv.
 


Foto: WFP/ Miriam Eid
 

I den lilla bergsstaden Marobo, i Östtimor, bor 31-åringen  Agostinha Pires. Hon är välkänd i byn, inte bara för att hon är stadens enda barnmorskan, men också på grund av hennes orädda motorcykelkörande.

Som Marobos enda barnmorska och näringsrådgivare, kör Agostinha på sin motorcykel oförskräckt genom de mest oframkomliga bergsområden i kommunen Bobonaro, som är känt för sina skarpa bergstoppar och kullar med hög risk för jordskred.

Agostinha tar varje chans hon får till att berätta för mödrar om hur de kan äta hälsosamt och näringsrikt under hennes besök både före och efter förlossning.
 


Foto: WFP/ Miriam Eid
 

Östtimor har en av de högsta nivåerna av felnäring i världen. En av två barn lider av växthämning, en typ av felnäring där barnet inte växer tillräckligt för sin ålder, och fler än ett av 10 barn lider av avmagring på grund av akut undernäring, vilket innebär att barnet väger för lite i förhållande till sin längd.

”Mitt jobb är mycket viktigt, då mammor faktiskt förstår varför de är felnärda när jag genomför min behandling och ger råd om hur de kan förbättra sitt näringsintag. Det är mycket motiverande att få se återhämtningen hos dessa kvinnor och barn efter att de mottagit behandling mot felnäring.”Foto: WFP/ Miriam Eid
 

Agostinha är en av flera näringsrådgivare som arbetar för att förebygga felnäring och att förändra matvanorna hos människorna i Bobonaro som en del av projektet ”Mother Child Health and Nutrition”, vilket implementeras av landets hälsodepartement. Hon är en av ett dussin sjukvårdsarbetare och näringsrådgivare som utbildas av FN:s livsmedelsprogram (WFP) med stöd från Europeiska Unionen (EU).Foto: KOICA/ Sunghee Cho
 

Sedan januari 2016 har programmet gett 12,115 barn och 14,319 gravida och ammande kvinnor behandling för felnäring, samt utbildning om näring.

Louriano Serreno, distriktsansvarig för folkhälsofrågor i Bobonaro, berättar att Agostinha är mycket speciell, då ingen annan kvinnlig läkare eller barnmorska vågar ta sig någonstans ensam under nattetid.

”Agostinha är mycket engagerad och jobbar hårt”, säger han.

Ibland kör hon upp till två timmar i sträck, på branta bergsvägar. ”Jag har aldrig råkat ut för en olycka”, säger Agostinha med tillförsikt.Foto: KOICA/ Sunghee Cho

”Om det händer något akut måste jag kunna köra ut på natten också. Jag är aldrig rädd.”


Då hon förlöser upp till tolv barn varje månad, tror Agostinha att hon under de senaste åtta åren har hjälpt 1000 barn till världen.

Det var precis så här hon alltid föreställt sig att hennes liv skulle bli.Foto: WFP/ Miriam Eid

”Sedan grundskolan har jag haft en dröm om att bli sjukvårdare. Jag brukade hjälpa mina grannar och vänner när de blev sjuka eller skadade sig. Jag tog alltid hand om deras skador.”


Hennes dröm gick i uppfyllelse 2008 när hon började jobba på The Health Post i Marobo efter att hon tagit examen från National University of East Timor (UNTL).

 

Text: Miriam Eid