Biografi David M. Beasley verkställande direktör FN:s livsmedelsprogram (WFP)

Publicerad 09 juni 2017

Foto: WFP/Rein Skullerud

Under fyra decennier inom offentliga ämbeten och näringslivet har David Beasley arbetat
inom politiska, religiösa och etniska sammanhang för att stärka ekonomisk utveckling,
humanitärt bistånd, utbildning samt interkulturella och interreligiösa samarbeten för de
mest utsatta människorna på jorden. De senaste tio åren har Beasley samarbetat med
inflytelserika ledare och programchefer på fältet i över 100 länder med projekt med fokus på
att skapa fred, försoning och ekonomisk tillväxt. I Etiopien arbetade han tillsammans med
Tony Hall, en före detta amerikansk ambassadör till FN:s livsmedelsorganisationer*, där de i
partnerskap med Mercy Charity ökade tillgången till livsmedel för internflyktingar.


Beasley har också varit med och stärkt samarbeten och dialogen mellan företag, politiska
sektorn och frivilligorganisationer i regioner där det funnits långt dragna politiska, etniska
och religiösa spänningar. 2016 ledde han och hans stab en internationell konferens i Kosovo
där 100-tals företags- och politiska ledare från Balkan deltog under fem dagars dialog och möten.


Som guvernör för Förenta staternas delstat South Carolina mellan åren 1995 till 1999,
bidrog Beasley med stabilitet under tider präglade av kris. Hans ledarskap innan, under
och efter orkaner bidrog till evakueringar av 100-tusentals människor där det skapades
tillgång till livsmedel, sjukvård och skydd för de mest utsatta hushållen - under och direkt
efter - naturkatastrofer. Han bidrog med en reformvision inom områden som straffrättsliga
systemet, ekonomin, välfärdssystemet och utbildningssektorn. Genom att införa mätbara mål
med speciellt fokus på tillväxtindustrier har han omvandlat ekonomin till en mer sundare,
skiftande och robust marknad där den lägsta arbetslösheten i hela landet har uppnåtts,
detta tillsammans med årliga ökningar av den privata sektorns kapitalinvesteringar. Han
skapade en kommission för rasrelationer och han anställde en ojämförlig andel kvinnor
och minoritetsgrupper till sitt kabinett och seniora positioner. Beasley var den första
guvernören i South Carolina som krävde att konfederationsflaggan skulle tas ner från
parlamentsbyggnaden, ett ställningstagande som spelade en stor roll i hans nästa val där
han misslyckades med att bli återinvald – men där han fick ”John F. Kennedy Profile in
Courage Award”.


I sin politiska karriär har Beasley finslipat sina diplomatiska färdigheter och fortsatt använda
dem även efter sin karriär i inom offentliga ämbeten. Han tror starkt på personlig dialog och
att relationer är av högsta betydelse i konfliktlösningar. Han har rest upp till 30 länder varje
år för att bidra till fred samtidigt som han lett konferenser och uppdrag ibland annat Kosovo,
Sydsudan, Sudan, Tunisien och Jemen. Under sina resor har Beasley utvecklat nära relationer
med ledare i många länder, även statsöverhuvud och parlamentsledamöter.


Beasley tog sin kandidatexamen vid Clemson University, sin doktorsexamen i juridik vid
University of South Carolina och han har föreläst på Harvard University Kennedy School
of Government. Första gången han blev invald till offentligt ämbete i South Carolinas
representationshus var han 21 år gammal. Han är gift med Mary Wood Payne och han är far
till fyra barn.

 

* FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s
livsmedelsprogram (WFP).