De fem största kriserna

Publicerad 27 augusti 2015

WFP står för närvarande inför fem stora katastrofer på en och samma gång. Vi är på plats för att ge stöd i Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Syrien, Irak och Jemen. Människor i alla dessa länder behöver mat snarast. Läs mer om dessa kriser här och stötta gärna vårt arbete. 

 

Centralafrikanska republiken
Centralafrikanska republiken (CAR) står inför en katastrofal humanitär kris. Förutom det våld som har drivit hundratusentals människor från sina hem har landets ekonomi nästintill kollapsat. Majoriteten av de muslimska handlarna har flytt med resultatet att de befintliga livsmedelsförsörjningssystemen inte längre fungerar. År 2015 planerar WFP att ge nödhjälp till mer än 1,2 miljoner människor i Centralafrikanska republiken. I mars 2015 nådde WFP själva mer än 510,000 människor i hela landet. Läs mer om situationen i CAR här.

Irak 

Hundratusentals människor har fördrivits på grund av den kris som först drabbade Mosul i mitten av juni 2014 och som sedan spred sig till närliggande städer och provinser. Under den senaste tiden har allt fler irakier som flytt våldet blivit strandsatta runt om de irakiska Sinjarbergen. Sedan den 4:e augusti 2014 har WFP inrättat fyra akutkök i Dohuk och Lalish vilket gör att WFP kan hjälpa mer än 100 000 människor som har flytt. Läs mer om krisen i Irak och WFPs arbete där här.

 

 

 

Sydsudan 

Sydudan står inför den värsta graden av matosäkerhet sedan självständigheten 2011, på grund av konflikter, höga livsmedelspriser och en förvärrad ekonomisk kris. En undersökning uppskattar att 4,6 miljoner människor, vilket motsvarar 40% av befolkningen, kommer drabbas av akut hunger under de kommande tre månaderna.
Du kan läsa mer om situationen i Sydsudan här

 

 

 

Syrien
Det syriska folket har nu levt med inbördeskrig i över tre år och bedömningar visar att nästan hälften av befolkningen inne Syrien har problem med att få tillräckligt med mat. WFP är oroade över den ökande risken för felnäring bland människor som lever i svåråtkomliga områden i landet och också över konsekvenserna av en hotande torka i vissa delar av Syrien. Det kan få stor inverkan på nästa års skörd.

 

Jemen
I Jemen är miljontals människor avskurna från mat, vatten, elektricitet och andra basala förnödenheter i en snabbt försämrad humanitär situation. Redan innan konflikten bröt ut led 41 procent av befolkningen av matosäkerhet, varav fem miljoner led av akut matosäkerhet. Idag finns det nästan 13 miljoner jemeniter som kämpar för att få sin nästa måltid. Jemens redan bräckliga livsmedelsförsörjning försämras snabbt. Jemen är bland de högst rankade i världen gällande antalet felnärda barn. Uppskattningsvis har 1 av 5 personer extremt otrygg tillgång till mat och är i akut behov av mathjälp. FN:s livsmedelsprogram (WFP) har hittills nått 3,6 miljoner människor sedan konfliktens start. WFP planerar att successivt öka stödet med start i augusti för att försöka nå 13 miljoner människor vid slutet av 2015.

 

Vill du stödja WFP:s arbete genom att ge en gåva? Det kan du göra här. Vill du stötta oss på något annat sätt så kan du se 7 sätt att göra det här