Hur säkra spisar förändrar människors liv

Publicerad 01 mars 2017

Bristen på brasved och en fyra timmar lång promenad för att hämta ny ved ledde ofta till att familjer lagade för lite mat eller till och med hoppade över ett mål mat i Gitega, en region i centrala Burundi. Nu förändras livet tack vare nya energi-effektivare spisar samtidigt som en extra inkomst är möjlig för vissa familjer. FN:s Livsmedelsprogram (WFP) initiativ SAFE (Säker åtkomst till bränsle och energi) har nått ut till över sex miljoner människor i 18 länder, vilket möjliggjort att målet för 2009 redan kunnat nås. Målet nu är kunna hjälpa tio miljoner människor till år 2020. I det här reportaget tittat vi närmare på Burundis exempel.

Skriven av: Daphne Carliez och Paris Kazis  

 

 

“Tillgången till brasved var det huvudsakliga problemet jag alltid hade”, säger Marie Gakobwa. Marie och hennes man Richard Nahimana, föräldrar till fyra barn, fick en ny spis genom SAFE-programmet i Colline de Rushanga.

De nya bränsle-effektiva spisarna leder till mindre och kortare promenader för att hitta ny brasved i det här området. Det möjliggör också att fler barn kan gå till skolan istället för att samla brasved. Mindre pengar spenderas på brasved, medan familjer äter mer regelbundet och energirikare måltider. Oron över att använda all brasved blir också mindre.

 

Foto: International Lifeline Fund/Kaye Sulpya

 

För Marie är de förbättrade spisarna mer stabile och kan användas för en rad olika köksutrustningar såsom skålar. De tillåter också en snabbare och renare matlagning med mindre rök – något som både är bra för människans hälsa och miljön.

“Samma mängd brasved som jag använde förut varje dag kan nu istället vara I fyra eller fem dagar”, säger hon. ”Om man tittar på skillnaden i användning av brasved är jag nöjd”

 

Foto: International Lifeline Fund/Kaye Sulpya

 

WFP:s fältarbetare Alice Nibitanga berättade om de förändringar spisen utgör: “För att spara på brasveden blev måltider ofta dåligt lagade eller uteblivna på den traditionella tre-stens-spisen, vilket påverkade människors näring och möjligheten till ett hälsosamt liv.  

”I Rushanga kunde detta hända så ofta som fem dagar per månad, speciellt när det var regnsäsong och torr brasved var en bristvara”.

Träningen består av att hjälpa familjer I sin förståelse för spisens många olika fördelar, som exempelvis bränslebesparingen där varje hushålls behov av brasved har gått ner till ett genomsnitt på 11,5 kilo per dag.

 

Foto: International Lifeline Fund/Kaye Sulpya

 

SAFE:s spisar har också lett fram till nya affärsverksamheter för vissa samhällsmedborgare som Maries man Richard.

Efter många träningssessioner tillverkar och säljer han sina egna förbättrade spisar som en extra inkomst till familjen. Genom sitt lokala ursprung och design är spisarna enkla att tillverka, prisvärda och pålitliga i det lokala samhället. 

 

Foto: International Lifeline Fund/Kaye Sulpya

 

Richard beskriver hur hans grannar I närliggande byar redan har uttryckt sina intressen och erbjudit honom så mycket som 5000 francs (27 kronor) per spis. Det här kan ge mycket pengar i inkomst för familjen då de ofta varit tvungna att dra ner på utgifterna för att köpa brasved.

Idag har Gitega-projektet nått ut till 485,000 människor och siktar på att nå 10,000 hushåll på landsbygden under 2019. Genom WFP:s skolmåltidsprogram är SAFE också med och förser offentliga verksamheter med spisar för att reducera efterfrågan på brasved i fyra regioner i Burundi. Från och med 2016 till 2019 kommer SAFE att nå cirka 100,000 barn och 147 grundskolor.