Krisen i Irak - en översikt

Publicerad 17 juni 2015

Fotot: WFP/Laure Chadrao

Det finns 5 kriser i världen idag som är klassade som den allvarligaste och värsta sortens kris, så kallade L3 kriser. Krisen i Irak utgör en av dessa L3 kriser. Här kan du läsa med om situationen i landet och vad WFP gör där.

Bakgrund

Situationen i Irak har under en lång period varit instabil. Sedan 1990 har både tillgången till och kvaliteten på grundläggande tjänster försämrats betydligt i landet och en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, 2 US dollar (16 SEK) per dag. Det finns också stora regionala skillnader som ytterligare skapar svårigheter för en osäker livsmedelsförsörjning i landet. Områdena med de högsta nivåerna av osäker livsmedelsförsörjning är främst belägna i den södra och nordvästra delen av landet. De låga inkomsterna och bristen på tillgång till mat är fortfarande de främsta orsakerna till den osäkra tillgången till mat i många områden.

Som en följd av konflikten i landet har mer än 1,7 miljoner irakier blivit internflyktingar (IDPs) sedan februari 2006. I vissa provinser uppger hela 92 procent av internflyktingarna att deras mest akuta behov är mat. Även om irakiernas tilltro till det offentliga distributionssystemet (PDS) har minskat från 67% 2007 till 57% under 2011, är detta fortfarande den främsta källan till mat för de fattigaste i Irak. Färska studier visar också att internflyktingar har upplevt en drastisk nedgång i livsmedelsförsörjningen till följd av oregelbundna PDS distributioner.

Den nuvarande situationen

Efter årtionden av instabilitet i flera irakiska provinser utbröt ytterligare strider i Mosul i juni 2014, vilket ytterligare försämrade situationen och minskade tillgången till mat samt startade en ny våg av flyktingar från området. Sedan mitten av juni har cirka 1,8 miljoner irakier hamnat på flykt i sitt eget land på grund av att konflikten intensifierats. Den humanitära situationen försämras ständigt på grund av striderna, och många irakier lever under extremt svåra förhållanden utan tillgång till mat, vatten eller tak över huvudet. Vissa lever under broar eller längs vägar, medan andra lever i flyktingläger eller söker skydd i provisoriska byggnader. Konfliktsituationen har särskilt påverkat arbetsmarknaden för outbildade arbetstagare, minskat arbetstillfällen och minskat inkomstnivåerna i landet. Dessutom har stigande matpriser skapat stora svårigheter för människor att få tillgång till mat. I augusti 2014 förklarade FN Irak, på grund av den extrema humanitära situation som skapats av konflikten, som en kris på toppnivå (L3), tillsammans med Syrien, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och de Eboladrabbade områdena.

WFP i Irak

Redan innan den senaste vågen av internflyktingar 2014 distribuerade WFP mat till 240,000 fördrivna människor som drabbats av konflikten i distriktet al-Anbarn. Dessutom har flödet av syriska flyktingar till norra Irak skapad ökad press på den redan svåra livsmedelsförsörjningen i landet. Myndigheterna i den kurdiska regionen, ett antal FN-organ och andra organisationer hjälper syriska flyktingar i området. I juli 2012 började WFP distribuera mat till syriska flyktingar i norra Irak, med prioritet på flyktingar i lägren Domiz och Al-Qaim. Vid utbrottet av den senaste konflikten i juni 2014 har redan WFP hjälpt 180,000 syriska flyktingar i Irak.

Under 2014 nådde WFP, varje månad 1,7 miljoner internflyktingar och konfliktdrabbade irakier med mathjälp, och nu distribueras mat i alla 18 distrikten i Irak. Under 2015 siktar WFP på att varje månad bistå 1,8 miljoner irakier med mat.

Läs mer:

Familjer på flykt njuter av hemkära smaker i norra Irak (04/15/2015):
http://sv.wfp.org/stories/familjer-p%C3%A5-flykt-njuter-av-hemk%C3%A4ra-smaker-i-norra-irak 

WFP förser 700 000 internt fördrivna människor med mat i Irak (08/29/2015):
http://sv.wfp.org/news/news-release/wfp-f%C3%B6rser-700-000-internt-f%C3%B6rdrivna-m%C3%A4nniskor-med-mat-i-irak

Video: Irak: Fördrivna yazidiska flyktingfamiljer tvingas möta den hårde vintern (11/19/2015):
http://sv.wfp.org/videos/irak-f%C3%B6rdrivna-yazidiska-flyktingfamiljer-tvingas-m%C3%B6ta-den-h%C3%A5rda-vintern 

WFP:s livsmedelsassistans når över 1 miljon internt fördrivna människor i Irak (09/23/2014): 
http://sv.wfp.org/news/news-release/wfps-livsmedelsassistans-n%C3%A5r-%C3%B6ver-1-miljon-internt-f%C3%B6rdrivna-m%C3%A4nniskor-i-irak