Krisen som föll i glömska: Att förse flyktingar i Tanzania med en livlina

Publicerad 21 november 2016

Sedan tidigt 1970-tal har Tanzania stått värd för flyktingar som flytt inbördeskrig och etniska konflikter i grannländerna.


Foto: WFP/ Anne Poulsen
 

Den senaste tidens politiska oroligheter i Burundi har lett till att tusentals nya flyktingar tagit sig till Tanzania. Resultatet är att antalet flyktingar i Tanzania har tredubblats. Och fler flyktingar kommer varje vecka.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) stöttar 250,000 flyktingar i Tanzania. För dem är WFP:s matransoner deras huvudsakliga livlina. WFP förser en varm måltid vid flyktingarnas ankomst till mottagningscentren, månatliga ransoner av torrvaror till den allmänna populationen flyktingar, liksom grundläggande näringstillskott till barn under fem års ålder och ammande mödrar som riskerar felnäring.

Från Nyarugusu flyktingläger i Kasulu-distriktet talar WFP:s representant i Tanzania, Michael Dunford, om WFP:s insatser för flyktingarna och förklarar hur det flexibla finansiella stödet från bland andra de nordiska givarna hjälper WFP att möta behoven från de människor som inte nödvändigtvis fångar världsmedias uppmärksamhet.

 

Sverige är bland WFP:s viktigaste multilaterala givare. Multilateralt stöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar, finansiera försummade kriser och säkra att hjälpen når fram till de som behöver den som mest. Läs mer här.