Ny studie visar att undernäring har en enorm påverkan på Tchads ekonomi

Publicerad 14 oktober 2016

N’Djamena – Tchad förlorar mer än 575,8 miljarder CFA francs (8,5 miljarder SEK) varje år – vilket står för 9,5 procent av landets BNP – på grund av effekterna från undernäring bland barn, enligt en ny studie som i onsdags lanserades i landets huvudstad.


Foto: WFP/Judith Shuler
 

The Cost of Hunger in Africa: the Social and Economic Impact of Child Undernutrition on Chad’s Long-Term Development (COHA) visar att stora resurser går förlorat på grund av ökade sjukvårdskostnader, belastningar på utbildningssystemet och lägre produktivitet i arbetsstyrkan.

Studien visar på att 56,4 procent av alla vuxna led av växthämning som barn. Detta representerar mer än 3,4 miljoner människor i arbetsför ålder som inte kan nå sin fulla potential på grund av att ha lidit av undernäring som barn. Lägre fysisk kapacitet resulterar i en förlust av ekonomisk produktivitet till en kostnad av 63,7 miljarder CFA (942,4 miljoner SEK). Kostnaden av sjukdomar kopplade till undernäring hos barn beräknas till 168,5 miljarder CFA (2,5 miljarder SEK) i sjukvårdskostnader.

”Afrika, och särskilt Tchad, har potential att utifrån sin demografiska fördelning gynnas av en utbredd, ung och utbildad arbetskraft. Men denna potential kan endast utnyttjas om man upprätthåller tidiga investeringar i befolkningens hälsa och nutrition, särskilt för kvinnor och barn, vilket kan ge den önskade ekonomiska tillväxten”, säger Margaret Agama-Anyetei, chef för Afrikanska Unionens avdelning för hälsa, nutrition och befolkning.

För att Tchad ska uppnå en hållbar ekonomisk och befolkningstillväxt måste särskilt fokus läggas på de tidiga faserna i livet, som en grund för det mänskliga kapitalet. Utan åtgärder för att bekämpa och avskaffa undernäring, kommer kostnaden för Tchad bara eskalera.

”Studien ger oss bevisen för de konsekvenser som kommer av undernäring hos barn, liksom motiveringen för att öka investeringar i nutrition och den potentiella ekonomiska vinsten om vi vidtar progressiva åtgärder för att avskaffa växthämning”, säger Mary-Ellen McGroarty, landschef för WFP i Tchad.

Tchad är det nionde landet på den afrikanska kontinenten att utföra en COHA studie. Rapporter från Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Ghana, Malawi, Rwanda, Swaziland och Uganda har redan blivit publicerade. På väg är COHA studier från den Demokratiska Republiken Kongo, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Moçambique, Lesotho och Zimbabwe. De studier som har släppts visar att de afrikanska ekonomierna förlorar mellan 1,9 och 16 procent av BNP på grund av effekterna från undernäring hos barn.

”Målet att avskaffa växthämning, och mer övergripande att avskaffa hunger, kan endast uppnås genom en hållbar och koordinerad insats”, säger Thomas Yanga, chef för WFP:s Afrikakontor och representant till den Afrikanska Unionen och FN:s ekonomiska kommission för Afrika (ECA), som talar för WFP och ECA när han säger "Vi hoppas att när den ekonomiska kostnaden av hunger i Tchad blir uppenbar, kommer resultaten och rekommendationerna från studien bana väg för alla berörda parter att vidta beslutsamma åtgärder."

COHA är ett panafrikanskt initiativ som leds av Afrikanska Unionens kommission och NEPAD:s organisation för planering och samordning (NPCA), med stöd från FN: s ekonomiska kommission för Afrika och FN:s livsmedelsprogram (WFP).

 

Du kan ladda ner hela rapporten här.