Partnerskap i arbetet för att uppnå de globala målen

Publicerad 11 november 2016

UN City i Köpenhamn har i samarbete med Copenhagen Post publicerat en bilaga som sätter fokus på samarbeten mellan FN och den privata sektorn i arbetet att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling.

De globala målen står för en unik möjlighet att som den första generation någonsin sätta en global utvecklingsagenda för att förändra världen för såväl vår egen generation, som framtida generationer. Ansvaret för att uppnå de globala målen ligger på världens förmåga att samarbeta – regeringar, den privata sektorn, civilsamhällsorganisationer, såväl som enskilda individer – alla har en funktion att fylla i den nya utvecklingsagendan.

I bilagan berättar fem FN-organ i UN City (UN Women, UNDP, UNIDO, WFP och UNEP DTU Partnership) och deras partners från den privata sektorn hur deras samarbete bidrar till den globala utvecklingsagendan. Med tillgång till varandras kunskap, resurser och nätverk har de större möjligheter att finna lösningar för de globala målen.

Även Danmarks utrikesminister Kristian Jensen, biträdande direktör för Dansk Industri Thomas Bustrup och UNOPS verkställande direktör Grete Faremo belyser den potential som finns i samarbeten mellan det offentliga och den privata sektorn.

Har du hört om FN:s livsmedelsprograms (WFP) samarbete med MasterCard?

År 2012 påbörjades samarbetet mellan FN:s livsmedelsprogram och MasterCard för att leverera innovativa lösningar för att möta behoven från de människor världen över som lider av hunger och utsatthet. Samarbetet förenar MasterCards tekniska expertis och betalningssystem med WFP:s expertis i att leverera livsmedelsassistans.

I bilagan till Copenhagen Post berättar Serge Simonet, vice styrelseordförande för WFP Partnership Global Lead på MasterCard, och Jay Aldous, chef för WFP:s enhet för partnerskap med privata sektorn, om deras samarbete och hur det bidrar till arbetet för att uppnå de globala målen och särskilt mål 2 – en värld utan hunger.

Du kan läsa hela bilagan här.