Sydsudan - en av de mest utmanande platserna som WFP är verksamma på

Publicerad 09 juli 2015

Foto: WFP/Giulio dAdamo

Sydudan står inför den värsta graden av matosäkerhet sedan självständigheten 2011, på grund av konflikter, höga livsmedelspriser och en förvärrad ekonomisk kris. En undersökning uppskattar att 4,6 miljoner människor, vilket motsvarar 40% av befolkningen, kommer drabbas av akut hunger under de kommande tre månaderna.

Översikt av landet
Sydsudan förklarades officiellt självständigt den 9 juli 2011 och blev därmed FN: s 193:e medlemsland. Landet har en befolkning på uppskattningsvis 10,3 miljoner människor.
Cirka 90 % av hushållen i Sydsudan är beroende av odling, boskap, fiske och skogsbruk för att klara sitt uppehälle, dock är produktiviteten inom alla dessa sektorer minimal. Redan innan den nuvarande konflikten startade levde 50,6% av Sydsudans befolkning under fattigdomsgränsen. Sydsudan är en av världens mest utmanande länder vad gäller humanitärt arbete eftersom nästan hälften av landets yta blir otillgängliga när det kraftiga regnet startar i maj.

Översikt av krisen
Strider utbröt i huvudstaden Juba i mitten av december 2013 och spred sig snabbt till andra delar av landet. Jonglei, Upper Nile och Unity områdena har drabbats värst av konflikten. Striderna har påverkat livsmedelsförsörjningen i landet allvarligt och lämnar befolkningen på randen till en hungerkatastrof. Mer än två miljoner människor har flytt från sina hem, till andra platser i Sydsudan eller till grannländer. Idag lever uppskattningsvis 4,6 miljoner människor, eller 40 % av befolkningen, med akut hunger och stor osäkerhet kring hur de ska skaffa mat.
Man han ännu inte bedömt att det råder svält någonstans i Sydsudan, men att det finns en allvarlig risk för det – en risk som ökar om inte den humanitära hjälpen ökar.
WFP i Sydsudan

En stor humanitär insats hjälpte till att avvärja en hungersnöd i Sydsudan 2014 och WFP var en av de ledande organisationerna i detta arbete. WFP skickade 190,000 ton mat med flyg, båt och via landvägen och hjälpte förra året 2,5 miljoner människor i landet.
WFP använder alla medel som finns möjliga, inklusive airdrops, flodbåtar och distribution av livsmedel, samt kuponger, för att kunna nå ut till svältande människor i konfliktområden med livsavgörande mat och näring. Trots försämrat säkerhetläge och bristande finansiering anpassar WFP och partners sina strategier för att kunna nå människor som tidigare varit utan möjlighet att få stöd.
År 2015 siktar WFP på att hjälpa 3 miljoner människor i Sydsudan. Detta omfattar livräddande katastrofhjälp till 1,4 miljoner människor som är direkt påverkade av konflikten och hjälp till 1,6 miljoner genom uppbyggnadsinsatser.
Intensifierade fientligheter, ökad osäkerhet, plundringar av förnödenheter och växande trakasserier av biståndsarbetare resulterar i att personalen på WFP och sammarbetspartners tar stora risker för att ge stöd i konfliktområden. Detta gör att Sydsudan utgör en av de mest utmanande platser som WFP är verksamma på.

Foton: WFP/Giulio dAdamo & Rose Ogola