Thor från Norge är JPO på WFP i Kairo

Publicerad 04 november 2016

Undrar du hur det är att jobba som JPO för FN:s livsmedelsprogram?
Vi har pratat med Thor från Norge som jobbar med kontantbaserade överföringar på FN:s livsmedelsprograms regionala kontor i Kairo. 

 


Vad innebär ditt jobb som junior professional officer (JPO)?

Jag är anställd vid det regionala kontoret för Mellanöstern, Östeuropa och Centralasien i Kairo. Här jobbar jag med att stötta WFP:s landskontor i regionen med pågående och planerade insatser av kontantbaserade överföringar, vilket är en typ av humanitär assistans som blir allt vanligare i vår region, liksom på andra platser i världen. Komplexiteten i arbetet med kontanta överföringar, vilket kommer av att varje insats är utformad för att passa in i sin specifika kontext, gör att det inte riktigt finns någon standard för hur en vanlig arbetsdag ser ut. Som ett exempel, under mitt första halvår i Kairo anordnade jag kurser för våra landskontor för att stärka vår kapacitet i att använda kontantbaserade överföringar i våra insatser. Men under sommaren har jag spenderat mycket tid till att ge stöd till våra insatser i Iran.

Varför valde du att jobba för FN:s livsmedelsprogram (WFP)?

Det är lätt att ta till sig och känna lite av ett ägarskap för WFP:s mandat. Att hjälpa människor som inte har tillgång till mat är en strävan som de flesta av oss kan ställa oss bakom. Det fanns också en stark dragningskraft i att få jobba i en region med många komplexa och utmanande humanitära kriser, såsom Mellanöstern.
 


Vad är de största utmaningarna i ditt jobb?

Vid det regionala kontoret i Kairo kommer jag i kontakt med och kan jämföra våra insatser i flera olika länder. Men det kan däremot vara svårare att få en djupare kunskap och förståelse av ett specifikt land och dess kontext, liksom förståelse för hur de jobbar på landskontoren.

Vad har gjort störst intryck på dig under din tid som JPO?

Jag spenderade en månad i Ukraina för att stötta vårt landskontor där och jag fick då också besöka våra insatser i östra Ukraina. Det gjorde ett starkt intryck på mig att jobba på fältet i ett område som fortfarande bär spåren efter en konflikt.
 


 

Vad har varit de största utmaningarna i att nå dit du är idag?

Innan jag började på WFP jobbade jag med forskning inom utvecklingsfrågor vid Chr. Michelsens institut i Norge. Det var definitivt en stor omställning i både tempo och tankesätt när jag gick från forskning till humanitärt arbete. Arbetsnormerna och tempot inom FN har varit ytterligare något som jag fått anpassa mig till.

Vilket råd skulle du vilja ge till någon som är intresserad av en karriär inom den humanitära sektorn?

Det finns flera vägar in i FN, såsom praktik och FN:s volontärprogram (UNV). Om du är intresserad av att jobba inom den humanitära sektorn skulle jag rent generellt ge rådet att skaffa sig relevant utbildning och utlandserfarenhet, exempelvis genom att jobba som volontär för en organisation. Jag skulle också vilja uppmana folk att testa på att jobba eller studera i ett utvecklingsland, eftersom de flesta humanitära insatser såklart sker i en sådan kontext.

 

WFP och JPO-programmet
Junior Professional Officer (JPO) är ett FN-program som sträcker sig över alla system och sponsras av donatorer. Programet inrättades 1961 som lanserades i WFP 1985. JPO-programmet ger värdefull arbetslivserfarenhet och utbildningsmöjligheter för unga och motiverade yrkesverksamma som är intresserade av en karriär inom internationellt utvecklingsarbete. De nuvarande JPOerna hjälper våra landskontor runt om i världen samt huvudkontoret att utföra WFP: s mandat inom ett brett spektrum av områden, såsom tryggad livsmedelsförsörjning, sårbarhetsanalys och kartläggning, policy, skolmat, näring, beredskap och nödhjälp, inköp, logistik, uppföljning och utvärdering, partnerskap med regeringar, privat sektor och andra organisationer, samt finans och kommunikation. Läs mer om JPO-programmet här. 

Sverige och JPO-programmet
Sveriges regering sponsrar WFP:s JPO-program. Mellan 2005 och 2016, finansierade Sverige 8 JPOs som jobbade för WFP. WFP har för närvarande två svenska JPOs, en i Rwanda och en i Elfenbenskusten. Ytterligare information om svenska JPO-programmet finner du här.