Tidigare praktikanter på FN:s livsmedelsprogram på det nordiska kontoret i Köpenhamn - var är de nu?

Publicerad 21 april 2017

Med anledning av att vi rekryterar nya praktikanter till vårt nordiska kontor i Köpenhamn har vi intervjuat tdigare praktikanter som fortsatt inom branschen. Hur går deras tankar och var befinner de sig?

Namn: Oscar Ekdahl

Nationalitet: Svensk

Ålder: 33

Utbildning: Master i statsvetenskap

Praktikår: 2009

Stationeringsort: WFPs regionala kontor i Kairo, Egypten

Arbetstitel: Programme Policy Officer
Beskriv ditt nuvarande jobb och hur det relaterar till att uppnå målet ’ingen hunger’? Det regionala kontoret i Kairo ansvarar för en stor region och FN:s livsmedelsprogram (WFP) arbetar i över femton länder från Nordafrika, Mellan-Östern, Centralasien och Östeuropa.   

Tyvärr är det också platser där några av vår samtids största katastrofer pågår, med Syrien, Irak, Jemen och Ukraina, Sudan, Tadjikistan och Libanon som har sina egna sorters problem. Mitt arbete går ut på att skapa och hjälpa till när våra program och åtgärder ska sjösättas så att de fungerar både för det direkta behovet av mat samtidigt som de mellan- och långsiktiga processerna fungerar. Dessa kan vara att få inkomst eller försörjning för människor i brist på mat eller inom riskzonen för det.  

Det innebär att jag har förmånen att kunna träffa bönder, flyktingar, lokala partners och regeringstjänstemän. Målet är att samla in lokala erfarenheter, behov och möjligheter för att kunna nå det långsiktiga målet som vi har på WFP, nämligen Ingen hunger år 2030. 

Hur har praktiken varit nyttig för din nuvarande karriär? Att säkra det första steget in i organisationen kommer hand-i-hand med att du bygger upp din profil, har rätt kunskap och erfarenhet samt får ett större nätverk som i längden ger dig möjligheter att få jobb. Och – ja, det betyder att du måste jobba hårt! Så om det kostar på att göra en praktik och samtidigt ha råd med exempelvis hyra och andra viktiga saker kommer det i längden betala sig med råge. För mig personligen hjälpte verkligen praktiken att tillslut få ett jobb på WFP. På det viset har det gjort att jag kunnat träffa människor, se nya platser och lära mig saker som jag annars aldrig skulle få göra.

 

Namn: Line Sofie Adser

Nationalitet: Dansk

Ålder: 29

Utbildning: Livsmedelsvetenskap/Jordbruksutveckling

Praktikår: 2014

Stationeringsort: WFP Bangladesh, Dhaka

Arbetstitel: Kommunikationsansvarig
Beskriv ditt nuvarande jobb och hur det relaterar till att uppnå målet ’ingen hunger’Jag jobbar på WFPs landskontor i Dhaka, Bangladesh. Jag leder kommunikationsavdelingen och vägleder en nationell kommunikatör. Tillsammans har vi ansvar för allt kommunikationsarbete som WFP gör i Bangladesh. Vi hjälper över 130 kollegor i Dhaka och ute på fältet för att säkerställa att givarländerna syns samt skapar offentliga informationsmaterial där vi uppmärksammar WFP och Bangladeshs regering. Kommunikation är en extremt viktig del av det här och därför att det är fundamentet i att skapa en politisk enighet för att avstyra framtida och samtida hunger i den här generationen.

Hur har praktiken varit nyttig för din nuvarande karriär? Min tid på det nordiska kontoret var perfekt för att bli mer familjär med FN-systemet och bygga relationer med andra FN-organisationer och partners till WFP. Hur som helst, det allra viktigaste var det exemplariska mentorskapet och ledarskapet som jag hade under min tid på WFPs nordiska kontor. Jag lärde mig nya saker och blev stärkt i att fortsätta min karriär på WFP och så fick jag vänner för livet!