Träffa våra praktikanter!

Publicerad 12 oktober 2016

Varje termin anställer FN:s livsmedelsprogram praktikanter till sitt kommunikationskontor i Köpenhamn. Nedan kan du läsa korta intervjuer med våra fyra praktikanter som jobbar hos oss nu under höstterminen – och om du är intresserad av att skicka in en ansökan om att få göra praktik hos oss under våren 2017 kan du läsa mer här!

 

Lisa Westling från Sverige

Vad är din bakgrund?

Just nu läser jag mitt andra år på ett masterprogram I globala utvecklingsstudier vid Köpenhamns universitet. Sedan tidigare har jag en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet. Under mina kandidatstudier gjorde jag praktik vid Sveriges ambassad i Sydafrika samt ett utbytesår i USA, och jag tror det var under de här åren som mitt intresse för FN och de humanitära frågorna väcktes. Det är nog också anledningen till att jag idag studerar en master i utvecklingsstudier.

Varför ansökte du till just denna praktikplats?

När jag fick veta att jag kunde inkludera en praktiktermin i min masterexamen, bestämde jag mig för att få en praktikplats inom den humanitära sektorn. Då FN:s livsmedelsprogram är den största humanitära organisationen i världen var det ett ganska självklart val. Praktikplatsen här erbjöd också möjligheten att jobba inom FN-systemet och få en unik insikt i hur FN:s livsmedelsprogram som ett FN-organ samarbetar med organisationer inom FN-systemet såväl som med externa partners.

Vad har du tagit med dig från praktiken så här långt?

Genom denna praktik har jag fått förståelse för hur den humanitära sektorn arbetar och hur viktig kommunikation är för att öka det generella kunskapen om frågorna, liksom för påverkansarbetet och transparensen.  Det bästa med praktiken, utöver mina fantastiska kollegor, är att jobba i UN City, där jag kan delta i alla intressanta evenemang, föreläsningar och konferenser, som pågår i byggnaden, och få träffa andra FN-organ och lära mig hur de arbetar.

Vad händer härnäst?

Det nästa steget för mig är att skriva en masteruppsats. Jag har dock inte kommit på exakt vad det är jag vill skriva om än, då jag vill fokusera på arbetet här just nu. Men planen är att göra fältstudier inom ett tema som ligger nära de frågor jag jobbar med här på FN:s livsmedelsprogram. Och efter det, det vill säga om 10 månader från nu, så kommer jag att befinna mig på arbetsmarknaden igen!

 

Mira Bergem från Norge

Vad är din bakgrund?

Jag har en kandidatexamen i statskunskap från Köpenhamns universitet. Vid sidan av mina studier har jag jobbat som studentmedarbetare på det danska Röda Korsets internationella avdelning, med särskilt fokus på MENA-regionen och Europa. Dessförinnan jobbade jag som en junior konsult vid ett danskt företag som skulle starta upp en filial i Norge, där jag jobbade med att följa politiska sakfrågor och kommunicera med norska medier och kunder. Utöver det var jag engagerad i styrelsen för studieföreningen vid min institution på universitetet, där jag organiserade debatter och seminarium om aktuella teman i internationell politik. Jag har också jobbat som volontär för Röda Halvmånen i Palestina och Röda Korset på Kuba.

Varför ansökte du till just denna praktikplats?

Jag ansökte om att göra praktik vid FN:s livsmedelsprogram då jag under många år har varit mycket intresserad av humanitärt och utvecklingsarbete. Praktiken med FN:s livsmedelsprogram verkade vara en möjlighet att lära mig mer om hur världens största humanitära organisation arbetar och också lära mig mer om FN-systemet. Jag ville också få praktisk erfarenhet av att jobba med kommunikation och få en bättre förståelse för social media.

Vad har du tagit med dig från praktiken så här långt?

Denna praktik har inneburit en brant inlärningskurva då du som praktikant får ett väldigt stort ansvar redan från första dagen, vilket har varit oerhört givande. Praktiken har gett mig praktisk erfarenhet av kommunikation och en bättre förståelse för den påverkan som social media kan ha. Dessutom har jag fått lära mig vilka utmaningar de humanitära organisationerna, liksom FN:s livsmedelsprogram, står inför - både gällande insatserna och dess finansiering, men också vilken roll kommunikation kan spela i den kontexten.

Vad händer härnäst?

Jag ska påbörja mina masterstudier i statskunskap vid Köpenhamns universitet, förhoppningsvis med en inriktning på internationella relationer, diplomati och konfliktstudier. I framtiden hoppas jag på att få jobba inom den humanitära sektorn, antingen på FN eller med en annan organisation.

 

Paula Laurinmäki från Finland

Vad är din bakgrund?

Jag har en kandidat- och en masterexamen i social- och kulturantropologi från Helsinkis universitet. Under mina kandidatstudier studerade jag även utvecklingsstudier. Under studierna var jag aktiv i min studentförening och arbetade som volontär på Kenyas landsbygd. Jag gjorde även en utbytestermin i Italien där jag studerade socialpsykologi. För min masteruppsats spenderade jag tre månader i Indien, där jag gjorde fältstudier om gaykulturen bland unga i Mumbais övre medelklass. Jag har även gjort en praktik på den finska migrationsmyndighetens asylenhet, samt för en liten civilrättsorganisation i Indien som jobbade med utbildning och stärkande av kvinnans ställning i samhället.

Varför ansökte du till just denna praktikplats?

Jag ville få mer erfarenhet av kommunikation. Sedan tidigare har jag jobbat med kommunikation för min studentförening, men inte på en professionell nivå. Jag ville även få erfarenhet av hur det är att jobba för ett FN-organ, då det länge har varit en dröm. FN:s livsmedelsprograms mandat talade verkligen till mig och jag tycker att det arbete som vi gör är extremt viktigt.

Vad har du tagit med dig från praktiken så här långt?

Jag har definitivt lärt mig mycket om kommunikation. Inte bara hur man använder det, utan också om alla vägar det finns för att mäta kommunikationsplattformarnas framgång. Jag har också lärt mig mycket om nutrition och arbetet som FN:s livsmedelsprogram gör på fältet, liksom utmaningarna vi står inför som en humanitär organisation som jobbar i de mest utmanande förhållandena i världen. Därutöver finns det massvis av andra saker jag har lärt mig men som jag inte riktigt kan sätta fingret på ännu, men praktiken kommer definitivt att hjälpa mig i framtiden.

Vad händer härnäst?

Jag är inte riktigt säker på vad som kommer att hända efter praktikens slut. Jag har redan tagit min examen och till skillnad från de flesta andra praktikanter kommer jag inte att återgå till studierna. Om jag får möjlighet skulle jag gärna vilja åka tillbaka till Indien och jobba med utvecklingsfrågor för en organisation där. Det vore kul att få fortsätta jobba inom kommunikation, men gärna närmare insatserna. Jag kommer definitivt att stanna inom utvecklings/humanitära sektorn – för mig finns det inget annat alternativ.

 

Jonas Madsen från Danmark

Vad är din bakgrund?

Just nu studerar jag en master i offentlig administration vid Roskildes universitet. Sedan tidigare har jag en kandidatexamen i intellektuell historia från Århus universitet och en masterexamen i det politiska tänkandets historia från University College London. Däremellan har jag också gjort praktik vid olika organisationer i både Danmark och Nepal.

Varför ansökte du till just denna praktikplats?

Även om jag verkligen har tyckt om att studera och det definitivt har varit mycket givande, har jag alltid känt att jag saknat den praktiska erfarenheten. Därför visste jag att jag ville göra ytterligare en praktik innan jag avslutade mina studier. Då jag har ett starkt intresse för utvecklingspolicy, den humanitära sektorn och kommunikation var det ett naturligt val för mig att söka mig till FN:s livsmedelsprogram.

Vad har du tagit med dig från praktiken så här långt?

Under mina korta tid här har jag redan fått en solid förståelse för den humanitära sektorns arbete och den avgörande betydelsen av FN:s livsmedelsprograms mandat och insatser runtom i världen. Dessutom har jag lärt mig mycket från att bara ha hållit presentationer om FN:s livsmedelsprogram för gymnasieelever och studenter från högskola och universitet. Det har inte bara gett mig en bättre förståelse för den globala hungerns komplexitet, men också gjort mig till en bättre talare. Men viktigast av allt, jag har fått träffa fantastiska människor från hela världen och njuter av varje dag som jag får arbeta med dem.

Vad händer härnäst?

När jag avslutar min praktik här ska jag påbörja min masteruppsats som ska vara avklarad i juni 2017. Men jag är inte riktigt säker på vilken riktning jag kommer att gå efter det. Men vad jag däremot vet är att jag vill jobba med något som förbättrar livet för människor i nöd.

 

 

Är du intresserad av att göra praktik på FN:s livsmedelsprograms nordiska kontor i Köpenhamn? Just nu söker vi fyra nya praktikanter inför vårterminen 2017, se mer här.