UNHAS: Hjälper hjälparbetare att nå de mest utsatta

Publicerad 15 april 2016

När en katastrof inträffar kan det humanitära samfundet räkna med FN:s humanitära flygservice (UNHAS) för att nå de mest utsatta områdena.

UNHAS bedriver passagerar- och lättare frakttjänster till några utav världens mest svåråtkomliga och utmanande platser. Områden som annars varit svårt att nå via landvägen på grund av långa avstånd, dålig infrastruktur och ett instabilt säkerhetsläge.


Redo för oväntade nödsituationer

Fyra dagar efter jordbävningen i Nepal den 25 april 2015, började UNHAS flyga humanitärpersonal och material till de svåråtkomliga byarna i det bergiga landskapet i Himalaya.

Utan flygservicen hade hjälparbetare inte lyckats nå fram med nödhjälp till de avlägsna samhällena som drabbats värst av jordbävningarna.

 

Stödjer komplicerade krissituationer

Sydsudan står inför betydande humanitära utmaningar. Världens yngsta nation är också ett av de fattigaste och minst utvecklade länderna i världen.

Behoven är enorma och hjälparbetare måste nå extremt svåråtkomliga områden och byar för att hjälpa de mest utsatta. Här driver UNHAS sin största Humanitära-flygoperation, vilket gör det möjligt för mer än 8000 hjälparbetare från över 230 organisationer att få tillgång till 69 svåråtkomliga destinationer varje månad.

Transporterar hjälparbetare till osäkra områden

Det är svårt för humanitärpersonal att assistera människor som bor i områden belägrade utav konflikter.

’’UNHAS är livlinan för många människor som befinner sig i humanitära kriser världen över’’ säger Eric Perdison, tillförordnad chef för WFP:s flygservice.  ’’I många tillfällen är servicen speciellt viktig för en pålitlig evakueringsplan av hjälparbetare. De som försöker hjälpa tusentals människor som är drabbade utav konflikter att hålla hoppet uppe’’.

UNHAS garanterar säkra och tillförlitliga flygtransporter åt det humanitära samfundet i områden som drabbas av rebellattacker i Tchad, Niger, Kamerun och Nigeria. Tjänsten är också avgörande för att underlätta resor för hjälparbetare i Centralafrikanska republiken, där konflikten fördrivit mängder av människor inom landet.

Underlättar hjälpinsatser

Sudan går igenom en utav världens längsta humanitära kriser. Med dålig infrastruktur, långa avstånd, översvämningar och låg säkerhet på vägarna är flygtrafiken det enda säkra transportalternativet för hjälparbetare.

UNHAS erbjuder snabba flygförbindelser till avlägsna destinationer i landets oroliga områden kring Darfur.

Redo för hälsokriser

I augusti 2014 började UNHAS flyga hjälparbetare och lättare frakt till områden drabbade utav Ebola utbrottet.

UNHAS satte in en flotta med flygplan och helikoptrar till viktiga platser, inklusive huvudstäderna i de tre värst drabbade länderna: Conakry i Guinea, Monrovia i Liberia och Freetown i Sierra Leone.

Stöd från givare

Utöver ovan nämnda länder, jobbar UNHAS också i Afghanistan, Kongo, Etiopien, Somalia, Kenya och Jemen. UNHAS arbete är helt byggt på frivilliga bidrag för att finansiera verksamheten.

UNHAS får in lite pengar genom kostnadstäckningsmekanismer och små bokningsavgifter när det är möjligt, men det är inte tillräckligt för att upprätthålla arbetet.

UNHAS är tacksamma för stödet från givare till deras operationer. Inkluderat stödet från Sverige och Europeiska Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd som Sverige också stödjer.

För att säkerställa att UNHAS kan fortsätta sin service till det humanitära samfundet krävs det cirka 249 miljoner USD till budgeten för 2016.

 

I Juni 2016 gav Sverige ytterligare 5 miljoner SEK för UNHAS arbete i Sudan.

 

Foto: WFP/ Agron Dragaj, Marco Frattini, Sakun Gajurel, Giulio Adam, Georg Formi, Richard Lee
Text: Tomson Phiri and Cordula Ungerank
Översättning: Jonathan Eng