Vikten av näring för människor som lever med hiv

Publicerad 01 december 2011
Tillräcklig näring är ett essentiellt medel för att skydda de människor som lever med hiv och deras liv och har också en stor betydelse för att kunna hjälpa till att stoppa spridningen. Under 2010, nådde WFP ut till 2,4 miljoner människor drabbade av hiv och tuberkolos i 44 länder. I samband med Internationella aidsdagen vill FN:s livsmedelsprogram (WFP) betona vikten av att tillhandahålla mat och näringsstöd till människor som lever med hiv och till deras familjer.

Logistics

 Hiv, matosäkerhet & undernäring

Statistik (UNAIDS 2011)
  • Ungefär 34 miljoner människor i världen lever med hiv.
  • Under 2010 smittades 2,7 miljoner människor med hiv, det är 21% mindre än under 1997.
  • 1,8 miljoner människor dog av AIDS relaterade sjukdomar 2010.
  • Internationellt stöd för hiv minskade med 10% från 2009 till 2010.

Hiv epidemin är vanligast där människor är fattiga och har begränsad tillgång till en hälsosam kost. Idag är det allmänt känst att hiv, undernäring och brist på mat är tätt sammanlänkade och bildar en ond cirkel:

  • Människor som lever med hiv behöver mer kalorier och näringsämnen i sin kost, men de kan också ha lägre aptit och ha sämre förmåga att absorbera näringsämnena i maten.
  • Människor som lever med hiv kan ha svårare att försörja sog, viljet minskar tillgången till mat och ökar livsmedelsosäkerheten.
  • Osäker livsmedelsförsörjning kan göra det svårare för människor som lever med hiv att ansluta sig till behandling och kan leda dem till att avstå från vård, sälja sina tillgångar eller engagera sig i sexarbete, som i sin tur ökar risken för hiv-smitta ytterligare.
  • När människor som lever med hiv är undernärda, ökar risken för dödlighet och morbiditet avsevärt.

 

“Undernäring och hiv kan förstärka varandra i en ond cirkel” säger Martin Bloem, WFP:s chef för närings och hiv/aids bestämmelser. “WFP arbetar med grupper och vårdinstanser runt om i världen för att säkerställa att människor som drabbats av hiv och AIDS ska få omfattande stöd som vårdar och stärker deras kroppar.”

Under 2010 stödde WFP 2,5 miljoner människor i 44 länder genom sina hiv och tuberkulos program. Dessa ger mat och näringsstöd till 1,3 miljoner människor med hiv som en del av deras antiretrovirala behandling (ART) eller tuberkulos behandling och till ytterligare 1,2 miljoner människor som drabbats av dessa sjukdomar. Under 2011 siktar WFP på att nå ut till ungefär samma antal personer. 

Matstöd, kostrådgivning och utbildning uppmuntrar framgångsrik behandling och näringsåterhämtning för människor som lever med hiv och bidrar till att förhindra överföring från mor till barn. Deltagare i WFP:s program får näringsriktig mat, inklusive näringsberikade produkter såsom majs- och soyabaserade Super Cereal och färdiglagade jordnötsbaserade Plumpy’doz.

WFP försöker minska de socioekonomiska konsekvenserna av hiv genom att tillhandahålla sociala skyddsnät för matosäkra och hiv drabbade hushåll och andra, såsom föräldralösa och utsatta barn. När familjer får kontant- eller kupongöverföringar eller matbistånd och ges möjlighet att delta i inkomstbringande aktiviteter, kan de öka sin egen livsmedelsförsörjning och arbeta mot långsiktig ekonomisk återhämtning.

”Genom att ge rätt mat till utsatta befolkningsgrupper, främjar WFP patienters hälsa och skyddar samtidigt deras familjer från de negativa effekterna av hiv.” säger Bloem. WFP ger också teknisk support för nationella program och är dessutom en medsponsor av UNAIDS, ett FN partnerskap som arbetar för att uppnå allmän tillgång till hiv-prevention, behandling, vård och stöd. Inom partnerskapet är WFP ansvarigt för integrationen av mat och näring i hiv respons och FN:s flyktingorgan, UNHCR, för hiv respons i humanitära nödsituationer.

WFP är medlem i UNAIDS, som i samband med andra FN organ hjälper till att bekämpa hiv och ge behandling och stöd till människor som lever med hiv. Som medlem i UNAIDS, är WFP ansvariga för att livsmedels- och näringsstöd ska var en del av hiv programmen. För att läsa rapporten från UNAIDS i samband med Internationella aidsdagen 2011, klicka här. (Rapporten är på engelska)