WFP BIDRAR MED 529 MILJONER SEK TILL UGANDAS EKONOMI

Publicerad 17 oktober 2016

KAMPALA – När världen markerar World Food Day, fortsätter FN:s livsmedelsprogram (WFP) i Uganda att göra en meningsfull skillnad för de mest utsatta och sårbara. Samtidigt spelar Uganda en mycket viktig roll för WFP:s tillgång till livsmedel för sina insatser runtom i hela Östafrika. För att stötta detta arbete har WFP hittills i år injicerat nästintill 60 miljoner USD (529 miljoner SEK) i Ugandas ekonomi genom att köpa livsmedel från lokala producenter, transportkontrakt, och lagerhållning.


Foto: WFP/Riccardo Gangale

”WFP:s arbete bygger en framtid av tryggare livsmedelsförsörjning för både de mest utsatta ugandier, men också för flyktingar. Det kommer också att gynna landet i sin helhet”, sade WFP: tillföreträdande landschef Mike Sackett. ”Genom att köpa livsmedel i Uganda för distribution i områden både inom och utanför dess gränser stärker WFP småskaliga bönder och köpmän inom den privata sektorn, samt stöttar Ugandas arbete för att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling (SDGs).”

Med de livsmedel som köpts in av kontoret i Uganda kan WFP hjälpa fler än 600,000 flyktingar med livräddande matransoner, liksom skolbarn, felnärda barn och kvinnor och män som lider av en otrygg livsmedelsförsörjning i Karamoja. Om man ser bortom denna storskaliga insats så har det mesta av den mat som köpt in av WFP:s kontor i Uganda i år använts vid livräddande nödhjälpsinsatser runtom i hela regionen, inklusive Sydsudan och Etiopien.

”Vi har köpt över 97,000 ton spannmål till ett värde av 36 miljoner USD (317,7 miljoner SEK) och utfärdat kontrakt med lokala transportföretag till ett värde av mer än 14 miljoner USD (123,5 miljoner SEK), för att de ska transportera livsmedlen från Uganda till dit de behövs”, förklarade Sackett. ”Ytterligare 7,8 miljoner USD (68,8 miljoner SEK) har gått till inköp från lokala producenter och till WFP:s lager i Tororo, Kampala, och tolv andra lagringsplatser i landet.”


Foto: WFP/Riccardo Gangale

Genom att köpa mat från lokala producenter kan WFP nå ut till flyktingar och andra sårbara och utsatta grupper både snabbare och mer effektivt, vilket gör det möjligt att göra mer för varje spenderad krona. Transportföretag som kontrakterades i Uganda skeppade maten både inom landet och till destinationer utanför landets gränser.

Vissa livsmedel köptes från småskaliga bönder, från vilka WFP planerar att köpa åtminstone tio procent av sitt årliga inköp av spannmål från Uganda. Att stärka småskaliga bönder är ett avgörande element i arbetet för att uppnå vårt globala mål 2 - en värld utan hunger - då investeringar i småskaligt jordbruk kan stärka landsbygdsekonomier, bygga mer effektiva marknader och trygga livsmedelsförsörjningen och tillgången till näringsrik mat för de som behöver det som mest.

De lokala inköpen var möjliga genom bidrag från Kanada, Japan, The Lift a Life Foundation, Storbritannien, USA och WFP:s multilaterala givare. Dessa inkluderar Sverige, Nederländerna Danmark och Norge. Ett bidrag från den Europeiska Kommissionen gav det avgörande stödet för kontantbaserad livsmedelsassistans för flyktingar, vilket erbjuder flera fördelar både för flyktingarna och deras värdsamhällen.


Foto: WFP/Henry Bongyereirwe

Sverige är bland WFP:s viktigaste multilaterala givare. Multilaterala stöd ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektiv när katastrofer inträffar, finansiera försummade kriser och säkra att hjälpen når fram till de som behöver den som mest. Läs mer här