Inköp av livsmedel


 

Logistics

Eftersom huvuddelen av WFP:s givare numera ger monetära donationer, inte livsmedelsdonationer, så är det upp till WFP att se till att rätt varor köps till bästa pris och så lokalt som möjligt. 

WFP:s inköpskontor, med huvudkontor i Rom men med lokala team över hela världen, ansvarar för att försäkra att de livsmedel, varor och tjänster som behövs för att WFP ska kunna bekämpa hunger köps till bästa pris och så nära som möjligt till de områden som de senare kommer att distribueras till.

WFP köper in över 2 miljoner ton livsmedel varje år och minst tre fjärdedelar av dessa kommer från utvecklingsländerna. Detta för att WFP:s policy är att köpa livsmedel så nära som möjligt till de områden där varorna senare ska distribueras. Genom att göra inköpen lokalt kan organisationen spara pengar på transportkostnader och även bidra till de lokala ekonomierna.

Om du vill veta mer om vilka livsmedel WFP inhandlar och varifrån livsmedelen kommer, se då den här interaktiva kartan: Food Procurement Map. Den ger dig också en detaljerad överblick över hur inköpsprocessen fungerar i praktiken. Det är naturligtvis viktigt att livsmedel som WFP inhandlar är av högsta kvalitet, och vi arbetar hårt för att upprätthålla vår höga standard. Du kan läsa mer om denna aspekt av arbetet genom att klicka på vår sida om Food Quality.

Viktigt med bra upphandling

 Under de senaste åren har WFP mottagit en ökande andel donationer i form av pengar, vilket gör inköpsaktiviteter allt viktigare för organisationen. Många givare har krav på hur deras donationer bör användas, till exempel att pengarna måste spenderas i ett särskilt land. Men, desto flexiblare och mindre kravfyllda bidragen är, desto större är sannolikheten att WFP kan göra kostnads-effektiva inköp. Därför är det väldigt positivt när bidragen kommer in så att de kan användas när priserna för livsmedel är låga och en maximal mängd kan införskaffas - vanligtvis efter skördeperioderna.