Logistik


 

Öken, våtmark och djungel – för att distribuera livsmedel till de hungriga arbetar WFP:s logistiska personal i några av de tuffaste terrängerna på jorden. 

WFP:s målsättning är att under 2013 nå ut till mer än 90 miljoner människor i mer än 74 länder. För att kunna uppnå detta mål så krävs en imponerande logistisk kapacitet.

När områden som behöver livsmedelsassistans inte är möjliga att nå via vägar, stigar eller vattendrag så måste andra metoder användas för att nå fram med assistansen. En nödsituation kan kräva att livsmedel släpps från flygplan eller via helikoptertransport, men det finns också andra möjligheter. Lokalt anställda bärombud och karavaner med elefanter, oxar, åsnor eller kameler används också för att få ut mat till mottagarna. 

Alltid i farten 

Under en given dag hos WFP finns det i genomsnitt:

  • 70 flygplan i luften
  • 20 fartyg till sjöss
  • 5000 lastbilar på vägarna 

De olika sätt som WFP transporter mat igenom kan delas in i tre kategorier: flygtransporter, sjötransporter och landtransporter.

Snabb respons

Ungefär hälften av den mat WFP distribuerar produceras i det land eller den region där den också delas ut. Den andra hälften samlas in internationellt och skickas med båt för att packas upp i 78 olika hamnar runt om i världen.

Genom en mängd olika strategier kan WFP säkerställa snabba nödhjälpsinsatser vid en hungersnöd. En hörnsten i arbetet är det WFP-ledda nätverket  UN Humanitarian Response Depots. Nätverket finns runt om i världen nära krisbenägna områden, och vid nätverkets hubbar lagras akuta förnödenheter som är tillgängliga om behov uppstår.

Står det humanitära samfundet till tjänst

WFP:s expertis inom logistik gjorde att WFP 2005 fick uppgiften att, i händelse av en humanitär kris som kräver ett kollektivt svar från flera FN-organ och det humanitära samfundet,  leda de logistiska insatserna. Den grupp av organisationer som arbetar tillsammans vid en nödsituationsoperation kallas logistiskt kluster.

WFP tillhandahåller också passagerartransport för hela det humanitära samfundet genom FN:s Humanitarian Air Service, vilken går ut till fler än 200 platser runt om i världen.

För mer detaljerad information om logistik, se WFP Logistics.

Se en video från en livsmedelstransport med helikopter här.