WFP:s arbete


 

WFP:s strategiska plan har fyra mål, som ingår i alla insatser och program.         De är:

  1. Rädda liv och skydda människors försörjningsmöjligheter i krissituationer.
  2. Stödja eller återställa närings- och livsmedelssäkerhet, och etablera eller återuppbygga försörjningsmöjligheter i utsatta miljöer och vid katastrofer.
  3. Minska risker och göra det möjligt för människor, samhällen och länder att tillgodose de egna livsmedels- och näringsbehoven.
  4. Minska undernäring och bryta cykeln av hunger som överförs från generation till generation.

 

Vad vi gör 

WFP siktar på att distribuera livsmedel till mer än 80 miljoner människor i 80 länder.     Se insatser.

WFP är den FN-organisation som går först i kampen mot hunger och hungerskatastrofer. Här räddar vi liv genom att snabbt distribuera livsmedel till de mest utsatta. 

WFP arbetar också med att förebygga hunger och hungerkatastrofer. Detta görs genom program där livsmedel används som en resurs för att bygga upp infrastruktur, ge grogrund för inlärning samt bidra till starkare och mer dynamiska samhällen. Detta hjälper samhällen till en säkrare livsmedelsförsörjning.   

WFP har utvecklat teknisk expertis inom en rad områden, inklusive analys av livsmedelssäkerhet, näringslära, livsmedelsinköp och logistik, för att säkerställa de bästa lösningarna för att möta hungerproblematiken.