Skip to main content

AFCON: Demokratiska republiken Kongo sparkar igång fotbollsdrömmar samtidigt som konflikter och klimatförändringar driver fram hunger

Glädjen över Afrikanska mästerskapet i fotboll för herrar överskuggas av flykt och ökande sexuellt våld i öst, samtidigt som World Food Programme tvingas fatta svåra beslut på grund av brist på finansiering
, Shelley Thakral
WFP:s High-Level Supporter, fotbollsspelaren Distel Zola

Demokratiska republiken Kongo är, tillsammans med Afghanistan, Jemen och Syrien, hem åt en av de största nödsituationer WFP arbetar i - efter decennier av konflikter och klimatförändringar som fortsätter att minska människors tillgång till de mest grundläggande livsmedlen och öka hungern till aldrig tidigare skådade nivåer.

WFP brottas med en global finansieringskris och växande humanitära behov. Fruktansvärda berättelser - inte minst om sexuellt våld - från bland annat östra Demokratiska republiken Kongo får en att undra: hur kommer det sig att tragedier i en sådan omfattning får så lite uppmärksamhet?

Vi kallar det "extrem prioritering" - att ge full ranson i sex månader till ett lägre antal människor

För att ta reda på mer om de utmaningar som DR Kongo står inför talade vi med Natasha Nadazdin, WFP:s biträdande landschef i Kinshasa. Med allas ögon på Afrikanska mästerskapen är det kanske dags att fundera över vad som skulle vara möjligt för barnen i Demokratiska republiken Kongo - och så klart för barn över hela kontinenten - om de fick den näring, utbildning och träning de behöver för att tävla på lika villkor både på och utanför planen. 

 
Kan du beskriva situationen i DR Kongo? 

Saker och ting är så dåliga, så allvarligt utmanande för människor, och i en så stor skala, att DR Kongos problem förvånansvärt nog verkar ha försvunnit helt och hållet från den internationella nyhetsagendan. Ett tillstånd av tragedi för miljoner betraktas allmänt som landets standard, dess lott, då dussintals väpnade grupper konkurrerar om dess naturliga rikedomar.

The Bulengo camp for displaced people in North Kivu kicked off 2024 with a football festival for WFP provided logistical support
Invånare i Bulengo-lägret för i norra Kivu i Demokratiska republiken Kongo deltar i en fotbollsfestival den 6 januari, organiserad av Confederation of African Football till vilken WFP ger logistiskt stöd. Foto: WFP/Michael Castofas

Kampen om makten - och inte bara den inom landet - har framför allt försatt landets östra delar i en skoningslös nedåtspiral av konflikter och osäkerhet. Mer än 6 miljoner människor är fördrivna och saknar tillträda till sin mark - däribland 720 000 människor som har flytt från sina hem sedan oktober. Försörjningsmöjligheterna är förstörda. Rapporter om kvinnor och flickor som våldtagits är deprimerande ofta förekommande då laglösheten utsätter tiotusentals människor för könsrelaterat våld.

Sedan har vi DR Kongos "resursförbannelse" - efterfrågan på mineraler som kobolt, guld och koppar är stor över hela världen, men inget tillfaller dem som tvingas bort från sina hem, eftersom rikedomarna inte sipprar ner till de fattigaste.

Kan du ge oss en känsla av omfattningen?

Mer än 25 miljoner människor - en fjärdedel av landet - befinner sig i IPC3 eller IPC4, vilket definieras som "kris", respektive "nödsituation", enligt den globala standarden för att mäta osäker livsmedelsförsörjning (där IPC5 är "katastrof" och "hungersnöd").

Årtionden av konflikter, dussintals väpnade grupper, politisk instabilitet - listan kan naturligtvis göras lång - samverkar med klimatförändringar, och gör att varje dag är en fråga om överlevnad för kongoleserna.

Vägar och broar är ofta förstörda eller blockerade, vilket leder till livsmedelsförluster eftersom lastbilarna tvingas ta betydligt längre omvägar

Torka, översvämningar och annan klimatpåverkan reducerar skördarna. Där maten odlas kämpar jordbrukarna för att få tillgång till marknader. Vägar och broar är ofta förstörda eller blockerade, vilket leder till livsmedelsförluster eftersom lastbilar tvingas ta betydligt längre omvägar för att komma från A till B.

Och lättnader i trycket börjar i öst?

Även om det är viktigt att erkänna den unika dynamiken i varje region, skulle en lösning av problemen i de konfliktdrabbade provinserna Ituri, Nordkivu och Sydkivu bidra till att förbättra den övergripande stabiliteten och utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo. 

Men detta kräver fred och att den fördrivna befolkningen kan återvända och återbosättas på ett säkert sätt.

Tillbaka på sin mark skulle deras arbete öppna upp för investeringar i landsbygdsinfrastruktur och åtgärder för att bygga upp motståndskraften. Det skulle också kräva att stridande återintegreras i en arbetsstyrka som kan hjälpa Demokratiska republiken Kongo att inte bara klara sig på egen hand när det gäller jordbruk utan också exportera livsmedel.

Vad behöver WFP under de kommande sex månaderna?

WFP:s absoluta minimiplan för 1,5 miljoner av de mest utsatta innebär ett finansieringsbehov på nära 4 miljarder kronor för de kommande sex månaderna. Men för att hålla igång vår bredare verksamhet behöver vi 5.9 miljarder kronor. 

Hur hanterar vi denna brist?

Vi kallar det extrem prioritering: att ge full ranson i sex månader till ett lägre antal människor i stället för att sprida hjälpen för tunt så att ingen får tillräckligt. Det är ett smärtsamt beslut - och det är därför vi är i akut behov av tillskott. 

VIDEO: Landningsbana restaurerad av WFP hjälper till att få in förnödenheter i Kasai-provinsen
Kan du beskriva vårt arbete med andra FN-organ?

WFP har ett nära samarbete med organ som FAO och UNICEF, särskilt i provinserna Tanganyika och Kasai.

Projekt som stöds av Sverige och Norge främjar kopplingarna mellan humanitärt arbete, utvecklingsarbete och fredsarbete. Det finns alltså en insats för omedelbara behov samtidigt som de långsiktiga behoven minskar tack vare andra ekonomiska, sociala och  tekniska insatser för att förbättra människors förmåga till motståndskraft under kriser.

Under det senaste året har WFP genomfört flera konfliktkänslighetsanalyser för att få bättre underlag för sin programplanering, bland annat genom ett gemensamt projekt med FAO i Kasai. Skyddet av de människor vi hjälper är kärnan i WFP:s insatser.

Det för oss tillbaka till de problem som kvinnor och flickor står inför

Kvinnor som lever i läger står inför det omöjliga valet att låta sina familjer gå hungriga eller riskera att utsättas för sexuellt våld när de ger sig ut för att hitta mat och ved, eller tvingas till drastiska nödåtgärder som prostitution för att överleva.

Det är en blandning av orsaker som ligger bakom den alarmerande ökningen: från mycket ojämlika könsrelationer, en kultur av straffrihet, ett svagt rättssystem, fördrivning och osäkra levnadsförhållanden samt hunger och fattigdom, som fördjupas av bristande tillgång till mat och otillräcklig finansiering av humanitärt bistånd.

Den stora fotbollsdagen i Bulengo-lägret i Demokratiska republiken Kongo

Regelbunden och förutsägbar livsmedelsassistans kan mildra några av dessa desperata överlevnadsstrategier. På WFP är vi angelägna om att lyfta fram kopplingarna mellan osäker livsmedelsförsörjning och de förhöjda risker som kvinnor står inför i östra DR Kongo. Samtidigt som det är viktigt att tillgodose behov av livsmedel och annat - såsom boende, vatten och sanitet - behövs gemensamt påverkansarbete, integrerade lösningar och programmering med många partners och intressenter.


I bilder: WFP i östra Demokratiska republiken Kongo
A woman in a camp in Bunia runs a makeshift stall started with WFP cash assitance. Photo: WFP/Michael Castofas
En kvinna i Bunia-lägret i Mahagi, Ituri, driver ett provisoriskt stånd som startades med kontantstöd från WFP. Foto: WFP/Michael Castofas
Displaced by conflict, Anoinette and her family find safety in a camp for displaced people in Bunai, Itury province
Anoinette och hennes familj är fördrivna på grund av konflikten och söker skydd i ett läger i Bunai, Itury-provinsen. Foto: WFP/Benjamin Anguandia
A WFP food distribution in the Bulengo camp for displaced people in eastern DRC
WFP:s livsmedelsutdelning i Bulengo-lägret i östra Demokratiska republiken Kongo. Foto: WFP/Benjamin Anguandia
A WFP food distribution for people affected by floods in Kalehe, South Kivu
WFP delar ut mat till människor som drabbats av översvämningar i Kalehe, Sydkivu. Foto: WFP/Benjamin Anguandia
Displaced people line up for cash assitance at the Rusayo camp in North Kivu. Photo: WFP/Michael Castofas
Människor köar för att få kontantstöd i Rusayo-lägret i norra Kivu. Foto: WFP/Michael Castofas
Läs mer om WFP:s arbete i DR Kongo

Det är
dags att agera

WFP förlitar sig uteslutande på frivilliga bidrag, så varje gåva räknas.
Stöd oss