Skip to main content

Niger visar hur WFP och samarbetspartners kan förändra liv i Afrikas utmanande Sahelområde

Bland dystra uppgifter om hungernivåer hjälper ett holistiskt initiativ att bygga upp livsmedelstrygghet och motståndskraft mot samverkande chocker
, Pamela Gentile
A woman waters a community garden under a baking sun in Satara, Niger. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
En kvinna vattnar en gemensam trädgård under en stekande sol i Satara, Niger. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Det är inte ens mitt på dagen i Satara, en avlägsen by i Nigers sydvästra Tillaberi-region, och termometern står redan på nära 40 grader Celsius. Den oasfalterade vägen till byn är gropig och sandig. För människor som bor här är stigen och den intensiva värmen en del av vardagen.

Höga temperaturer har inte hindrat Foureyratou Saidou, en ensamstående mor till fyra barn och nybliven änka, från att ta hand om den gemensamma trädgården bredvid byn. Utdelningen är värd det.

"I den här trädgården odlar och skördar vi nu lök, tomater, sallad och andra grönsaker som vi äter och som vi kan sälja på den lokala marknaden", säger hon. ”Förut hade vi inte mycket att leva för. Nu har vi det och vi vill inte lämna.”

Thanks to a WFP-supported community gardening project in Satara, Niger, participants like Foureyratou Saidou are seeing their incomes grow, along with their hopes for the future. Photo: WFP/Pamela Gentile
Tack vare ett trädgårdsprojekt med stöd av WFP i Satara, Niger, växter inkomsterna för deltagare som Foureyratou Saidou, precis som hennes förhoppningar om framtiden också växer sig starkare. Foto: WFP/Pamela Gentile

Foureyratou är en av tusentals bönder som drar nytta av World Food Programmes (WFP) Integrated Resilience Programme, som lanserades för nästan ett decennium sedan i Niger och fyra andra Sahel-länder (Burkina Faso, Tchad, Mali och Mauretanien).

Genom att stödja Nigerregeringens nationella prioriteringar och i partnerskap med flera samarbetspartners inom FN och icke-statliga organisationer, täcker initiativet här områden som markrehabilitering, diversifiering av försörjningsmöjligheter, skolmåltider, näringsinsatser och förbättrad jordbruksproduktion och marknadstillgång.

Hittills har det hjälpt tre miljoner människor i Sahel-regionen - inklusive 1,8 miljoner i 2 000 byar bara i Niger förra året - att bättre förbereda sig inför och återhämta sig efter otaliga samverkande chocker, inklusive klimatförändringar, försämring av odlingsmark, skyhöga priser och konflikter.

Women sell their garden surplus at a local market in Niger's Tillaberi region. Photo: WFP/Pamela Gentile
I Niger drar 1,8 miljoner människor nytta av WFP:s Integrated Resilience Programme. Foto: WFP/Pamela Gentile

Dessa resultat är ännu viktigare idag, då nya expertuppgifter visar att den akuta livsmedelsotryggheten i Sahel förväntas nå den högsta nivån på tio år i juni. I Niger förutspår resultaten att cirka 3,3 miljoner människor kommer att vara akut hungriga under den magra säsongen juni-augusti, en ökning från 2,5 miljoner nu.

"Att vända dessa siffror kräver inte bara kortsiktiga åtgärder utan framför allt att aktörer går samman för att implementera mer hållbara och transformativa lösningar i en effektfull skala", säger WFP:s landschef i Niger, Jean-Noel Gentile. "Genom våra Integrated Resilience-projekt, ger WFP tillsammans med regeringen och samarbetspartners utsatta befolkningar möjlighet att få de verktyg de behöver för att frodas."

Att utöka

WFP har faktiskt utökat sina insatser för stärkt motståndskraft i Niger, efter att faktan visade att dessa initiativ har återställt naturresurser, ökat jordbruksintäkter, minskat migration och konflikter om knappa resurser och förbättrat utbildning och näringsintag.

"Allt börjar med marken", säger Volli Carucci, som leder WFP:s Resilience-program. "Utan produktiv mark finns det ingen livsmedelsproduktion. Marken är utgångspunkten för motståndskraftiga livsmedelssystem, som samhällen kan lita på.”

An aerial view of WFP-supported community gardens in Niger's Tillaberi region, which are part of a broader, multi-partner Sahel resilience initiative. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara 
En vy över WFP-stödda gemenskapsträdgårdar i Nigers Tillaberi-region, som är en del av ett bredare "Sahel Resilience Initiative" med flera samarbetspartners. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Så är fallet i Satara, där ett initiativ med stöd af WFP för gemensamt trädgårdsarbete har förvandlat vad som en gång var karg jord.

Foureyratou är nu en stolt medlem i ett bymarknads-kooperativ som säljer trädgårdens överskott - utöver vad medlemmarna har för att mätta sina familjer - på den lokala marknaden. Vinster går tillbaka till investeringar på bynivå för att förbättra markproduktiviteten. Det är bara ett av många exempel där WFP ger bönder bättre tillgång till marknader, utökar deras vinster och övergripande tillgång till livsmedel.

Medan i synnerhet många män har lämnat byar som Satara i jakt på arbete, ser Foureyratou nu skäl att stanna.

"Jag arbetar för mina barns goda hälsa och för att ge dem chansen att studera och stanna i vår by", säger hon. "Jag vill att trädgården ska växa sig större, så att vi har mer att sälja och mer inkomst att investera i familjen och i samhället."

Trees growing in half moons in Satara, Niger. The technique helps absorb rainwater and replenish the earth. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Träd som växer i halvmånsformationer i Satara, Niger. Tekniken hjälper till att absorbera regnvatten och fukta jorden. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Förändring är på gång även på andra håll. I regioner som drabbats hårt av livsmedelskrisen behövde inte slående 80 procent av byarna som använde sig av WFP:s aktiviteter för stärkande av motståndskraft humanitär assistans förra året, visar forskning - till skillnad från andra i samma områden som hade behov av stöd. Det motsvarar cirka en halv miljon människor som inte behövde akut stöd, eller cirka 316 miljoner SEK i besparingar, tack vare fleråriga investeringar i att bygga upp motståndskraft från WFP och våra samarbetspartners.

Programmen, som också främjar kvinnors deltagande och egenmakt, finns över hela landet. Men störst fokus ligger på områden med högst livsmedelsotrygghet; de som ofta upplever konflikter eller som står värd för många fördrivna människor, vilket ökar efterfrågan på knappa resurser.

Women work on a WFP land rehabilitation project in Niger, which promotes reforestation and delivers products like fodder that participants can sell. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Kvinnor arbetar på ett av WFP:s landrehabiliteringsprojekt i Niger, som främjar återplantering av skog och levererar produkter som foder som deltagarna kan sälja. Foto: WFP/Souleymane Ag Anara

Initiativen inkluderar markrehabilitering, med hjälp av tekniker som att gräva "halvmånar" som saktar ner och fångar regnvattenflödet - vilket hjälper till att ge näring till jorden och förbättra växternas tillväxt. Hittills har mer än 233 000 hektar rehabiliterats sedan initiativets lansering 2014. WFP planerar nu att expandera till nya områden och utrusta fler människor med de verktyg de behöver.

Förebild för samhällen

Runt byn Gaffati i sydöstra Niger, exempelvis, deltar cirka 300 människor i ett återplanteringsprojekt som stöds av WFP som gjort att akaciaträd, inhemska buskar och foder-gräs spirar i en region som blivit i övrigt blivit karg av säsongsbunden torka, översvämningar, överbetning och andra skadliga metoder.

Deltagarna har diversifierat sina inkomster genom att sälja fodret. Med extra pengar flyttar färre människor på jakt efter arbete och nya matbutiker har öppnat i byn.

Förutom att erbjuda utbildning om jordbruk och trädplanteringstekniker, stödjer WFP och andra partners också skolmatsprogram och behandling av undernäring, och gör byborna medvetna om viktiga frågor kring hushållshygien och amning.

Alia Issaka, who participated in a WFP-supported nutrition programme, says she wants to be a role model for women in her village. Photo: WFP/Pamela Gentile
Alia Issaka, som deltog i ett  näringsprogram med stöd av WFP, säger att hon vill vara en förebild för kvinnor i sin by. Foto: WFP/Pamela Gentile

"Jag är fast besluten att lära andra kvinnor allt jag lärt mig under de senaste åren om hur man lagar hälsosamma och näringsrika måltider för att mätta våra barn och hur vi tar hand om oss själva som mammor", säger 40-åriga Alia Isaka, en ensamstående mamma till åtta barn, som är inskriven i ett gemensamt kostprogram.

"Det är inte ett lätt jobb att vara en förebild för samhället", tillägger Alia, som leder en lokal kvinnoförening. "Men jag känner ett ansvar, så att fler kvinnor kan delta i beslutsfattande processer och i att förbättra sin familjs hälsa."

WFP och samarbetspartners kräver ytterligare resurser för att fortsätta utöka insatserna och stödja Nigers regering för att öka räckvidden och effekten av program för att bygga motståndskraft över hela landet.

Det är
dags att agera

WFP förlitar sig uteslutande på frivilliga bidrag, så varje gåva räknas.
Stöd oss