Skip to main content

Stärkande av flyktingars egenmakt: WFP brinner för ren matlagning från Tchad till El Salvador

Utöver livsmedel levererar vi rena energilösningar för att bekämpa hunger
, Elizabeth Bryant
In Chad, Sudanese refugee Nadifa Ibrahim pours tea she's brewed using a WFP-supplied gas cooker. Photo: WFP/Irshad Khan 
Nadifa Ibrahim som flytt från Sudan till Tchad häller upp te som hon har bryggt med ett gasolkök. Foto: WFP/Irshad Khan 

Nadifa Ibrahim visar stolt upp det senaste tillskottet till sitt hem: en gasbehållare och brännare, på vilken hon brygger en kanna starkt lokalt te.

"Det är effektivt, det är användbart - och vi undviker att attackeras när vi letar efter ved", säger Nadifa, som kommer från Sudans Darfur-region och nu bor i ett flyktingläger i östra Tchad.

"Skillnaden är enorm", tillägger hon om att laga mat åt sin familj på åtta personer. "Gas har ingen aska. Det behövs ingen ved."

Nadifas nya kök som drivs med gasol (LPG), är en del av ett gemensamt initiativ för ren matlagning som lanserats av World Food Programme (WFP) och FN:s flyktingorgan (UNHCR), som riktar sig till mer än 5 000 familjer och dussintals lokala försäljare i sex flyktingläger i östra Tchad. 

udanese refugees in eastern Chad learn how to use new LPG gas cookers as part of a clean-cooking initiative piloted by WFP and UNHCR. Photo: WFP/Ishard Khan
Sudanesiska flyktingar i östra Tchad lär sig om användningen av nya gasolkök som en del av ett initiativ för ren matlagning som lanserats av WFP och UNHCR. Foto: WFP/Irshad Khan

Från Tchad till El Salvador arbetar WFP på både regeringsnivå och lokal nivå för renare, miljövänligare alternativ för matlagning. Det är en satsning på både miljö, hälsa och säkerhet som också sparar pengar och tid i några av världens mest utsatta samhällen.

"Förändringarna kommer när människor börjar inse hur mycket lättare deras liv kan vara med moderna matlagningslösningar", säger WFP:s energirådgivare Raffaella Bellanca (som doktorerade i Lund, Sverige).

"Det är också en stor fråga om jämställdhet", tillägger hon, "eftersom det frigör tid som kan användas produktivt för exempelvis jordbruk – och många småbrukare är kvinnor."

Insatser i större skala för rena alternativ för matlagning – inklusive kök som drivs av solenergi, gasol eller helt enkelt är mer energieffektiva – kan göra en enorm skillnad i länder drabbade av klimat- och miljökriser. Dessa insatser kan minska spänningar i samhället och minska risken för överfall under rundor för att samla in ved, något som i synnerhet drabbar kvinnor. 

A WFP-supported fuel-efficient oven in Mauritania, where we're also piloting gas cookers for schools. Photo: WFP/Elsa Miske
En mer bränsleeffektiv spis som WFP bidragit till i Mauretanien, där vi också testar gasolkök för skolor. Foto: WFP/Elsa Miske 

I länder i Afrika söder om Sahara uppskattar analytiker att 60 procent eller mer av människors energibehov fortfarande tillgodoses genom att elda kol eller ved. Båda genererar hälsoskadlig rök som kopplats till potentiellt livsfarliga luftvägssjukdomar och andra åkommor. Ungefär hälften av Afrikas avskogning beror på avverkning av träd för ved och virke - vilket i sin tur bidrar till klimatkrisen. 

Att skona träd och utnyttja solens strålar

Men grön utveckling tar tid. I Tchad, exempelvis, visade en studie utförd av WFP att bara 3 procent av invånarna använder rena matlagningsmetoder.  

"Matlagning kräver mycket energi, så potentialen att förbättra effektiviteten är enorm", säger Bellanca och beskriver den utsläppsminskande effekten av miljövänligare energi. "Varje kök för institutioner som skolor, till exempel, kan spara i genomsnitt 40 ton kol per år."

I östra Tchad kan gasol och annan renare energi också vara ett billigare – och ibland det enda – alternativet till regionens traditionella eldstäder byggda med tre stenar. Så är fallet i flyktinglägret Kounougou, ett vidsträckt område utav tält och sand och endast ett fåtal träd. 
 

Scarcity of trees in eastern Chad forces refugee Dar Assalam Youssouf Adam to scrounge for firewood and other fuel. Photo: WFP/Ishard Khan
En brist på träd i östra Tchad gör det svårt för Dar Assalam Youssouf Adam, som är flykting, att hitta ved och annat bränsle. Foto: WFP/Irshad Khan 

"Vi har svårt att samla ved", säger Dar Assalam Youssouf Adam, som flydde från Sudan för många år sedan. ”Ibland använder vi kogödsel. Ibland har vi ingenting alls."

WFP levererar också lösningar för ren energi till skolor. I södra Mauretanien, till exempel, testar WFP gasolkök i sex skolor som serverar näringsrika WFP-måltider till nästan 1 500 barn.

På andra ställen utnyttjar WFP solenergi. Exempelvis försåg vi tillsammans med partners två grundskolor i södra Guinea med kök som drivs med solenergi. Den mestadels kvinnliga kökspersonalen kunde också utbilda sig i bättre förvarings- och tillagningsmetoder för livsmedel. 

A WFP employee shows women in southern Guinea how to use solar-powered cookers to make WFP school meals. Photo: WFP/Youssouf Kaba 
Kvinnor i södra Guinea får instruktioner av en WFP-anställd i användningen av köket som drivs av solenergi, för WFP:s skolmåltider. Foto: WFP/Youssouf Kaba 

I El Salvador testar vi fullt utrustade, soldrivna kök i tre stora offentliga skolor som kommer att servera WFP-måltider till hundratals elever senare i år. Med tillräcklig finansiering är planen att introducera köken på andra håll i landet och internationellt.

"Vi kan färdigställa ett kök på cirka tre veckor", säger WFP:s industriingenjör Carlos Prats om systemen som byggts i skänkta, renoverade fraktcontainrar.

Varaktig förändring

Parallellt med förändringar på lokal nivå arbetar WFP med regeringar för att förverkliga en holistisk förändring av matlagning som kan ge hälso- och miljöfördelar under de kommande decennierna. 

Traditional cooking like this in Tanzania has helped drive rampant deforestation. WFP is working with civil society groups and the Government to deliver clean and green alternatives. Photo: WFP/Jen Kunz
Traditionell matlagning som här i Tanzania har bidragit till en skenande avskogning. WFP arbetar med grupper från civilsamhället och regeringen för att leverera rena och gröna alternativ. Foto: WFP/Jen Kunz 

Så är fallet i Tanzania, där en ökad handel med träkol och ved har bidragit till en av världens snabbaste avskogningstakter. Nu siktar en ny regeringsplan på att övergå till ren matlagning och hållbara energialternativ inom 10 år. WFP arbetar med grupper från civilsamhället – exempelvis i form av en konferens tidigare i år – för att bidra till regeringens långsiktiga plan, specifikt genom att identifiera och förespråka hållbara, rena och lokala energialternativ till biomassa. 

"Vi skapade en öppen kanal till presidentens kommission som ger rekommendationer för investeringsreformer och initiativ för ren matlagning", säger WFP Tanzanias biträdande landschef Brian Bogart.

WFP arbetar också med andra gröna energilösningar i landet, säger han, inklusive utveckling av soldriven bevattning och kök för skolor.

"WFP:s roll är att tillhandahålla en plattform både för opinionsbildning på nationell nivå och att föra lösningar till de samhällen vi arbetar för", säger Bogart. 

WFP will soon be piloting cutting-edge, fully equipped, solar-powered kitchens in El Salvador, aimed to be replicated elsewhere in the world. Photo: WFP
WFP kommer inom kort att testa banbrytande, fullt utrustade soldrivna kök i El Salvador, med målet om att projektet ska återskapas på fler ställen i världen. Foto: WFP 

Livsmedelstrygghet, tillägger han, handlar inte bara om att ha tillräckligt att äta – utan att se till att det tillagas på ett sätt som håller människor och miljön de är beroende av friska.

"Om vi fokuserar enbart på matkonsumtion och inte på förberedelse och produktion", säger Bogart, "finns det en möjlighet att vi hanterar den kortsiktiga livsmedelsförsörjningen samtidigt som vi (oavsiktligt) bidrar till att skapa en otrygg livsmedelsförsörjning på längre sikt."

WFP:s program för ren matlagning i Tchad finansieras av Sverige. En konservativ uppskattning beräknar att denna insats gjort att tillagningen av mellan 65 000 - 100 000 måltider om dagen nu utförs med gasol istället för ved vilket gör måltiderna billigare, säkrare, hälsosammare, mindre tidskrävande och mindre skadliga för miljön.

Det är
dags att agera

WFP förlitar sig uteslutande på frivilliga bidrag, så varje gåva räknas.
Stöd oss