Skip to main content

WFP och partners trycker på för att utöka stödet till Gaza

Säkra försörjningskorridorer och en paus i striderna för att möjliggöra säkert tillträde för humanitärt bistånd är avgörande för att rädda liv
, Marwa Awad
 Palestinian-Israel Conflict. Photo: AFP/Majdi Fatih
Sex veckors konflikt har orsakat katastrofala skador i Gaza, vilket lett till storskalig fördrivning och risk för svält. Foto: Majdi Fathi/NurPhoto via AFP

Samer AbdelJaber kan ofta ses gå fram och tillbaka i korridorerna på sin bas i Jerusalem. Med telefonen i hand och en stadig röst förhandlar World Food Programmes (WFP) landschef för Palestina om humanitärt tillträde till Gaza, där sex veckors krig har dödat mer än 11 000 människor och utlöst storskalig fördrivning, utbredd hunger och risk för svält.

Konflikten har utlöst en humanitär katastrof. Oavbrutna bombningar och en brist på bränsle och gas har tagit strypgrepp om enklaven och hindrat humanitära insatser, och endast 10 procent av WFP:s tillgängliga livsmedelsbistånd har kunnat nått fram sedan krisen började.

"Vi måste nå alla trots oddsen. Vi gör allt vi kan och samarbetar med alla stakeholders för att få in mat i Gaza och genomföra livräddande insatser som kan hjälpa människor att klara sig", säger AbdelJaber.

Svält och sjukdomar utgör dödliga hot

Mer än två tredjedelar av Gazas 2,3 miljoner invånare har tvingats lämna sina hem. Många bor nu i överfulla skyddsrum, provisoriska tält och öppna områden utan tillräckligt med mat, rent vatten eller ordentligt avlopp. Hela distrikt har jämnats med marken tillsammans med marknader, affärer, bagerier och offentliga tjänster. De som lyckas undkomma bombningar riskerar att svälta ihjäl eller dö av sjukdomar.

"Vi letar efter plast på gatorna för att göra upp eld och laga mat till våra barn av det vi hittar. Vi har inget mjöl och barnen är sjuka i diarré. Ingen bistår oss. Vad har vi gjort för att förtjäna detta?" säger Al-Masry till WFP:s personal. Hennes man dog efter en flygattack mot deras hem i Bayt Layhya i norra Gaza, och hon tar nu ensam hand om sina barn.

"Vad jag desperat behöver är en påse mjöl så att mina barn kan få smaka bröd igen", sade Khitan till WFP:s personal i Khan Yunis i Gaza, där hon sökt skydd. Samtidigt står WFP:s lastbilar lastade med över 1 000 ton mat i kö vid gränsen i Rafah, i väntan på att nå Khitan och andra i Gaza.

Bränsle, tillträde och de små segrarna

Efter WFP:s alarm om den omedelbara risken för svält för Gazaborna, trädde ett avtal i kraft fredagen den 17 november för att släppa in en del bränsle för att underlätta leveranser av nödhjälp. Åtta av WFP:s lastbilar inne i Gaza lyckades till slut transportera akut livsmedelsstöd för nästan 23 000 människor under två veckor. 

Att utöka volymen och flödet av bistånd är det enda sättet att begränsa den humanitära katastrof som håller på att utvecklas. En fullskalig humanitär insats för att rädda liv och minska pressen på drabbade samhällen kräver minst 100 lastbilar med livsmedel per dag, flera ställen att korsa gränsen från alla sidor och ett upphörande av striderna. WFP kan nå mer än 1 miljon människor i december i samarbete med flera humanitära aktörer och partners.

WFP-trucks-moving-into-Gaza-Mohamed-El-Sayed
WFP-trucks-moving-into-Gaza-Mohamed-El-Sayed
Lastbilar med akut livsmedelsstöd redo att levereras över gränsen. Foto: WFP/Mohamed El Sayed

Förutom matleveranserna på distributionsställena kan WFP hjälpa till att stödja verksamheten på lokala marknader genom att distribuera matpaket till tömda butiker tills det att kommersiella varor börjar komma in igen.

Personal på plats i Gaza har utvärderat alla befintliga bagerier för att återstarta alla som kan räddas, samtidigt som man försöker införa soldrivna ugnar för att människor ska kunna få bröd. Just nu är det inte möjligt för något av WFP:s kontrakterade bagerier i Gaza att hålla arbetet igång, och en WFP-kontrakterad kvarn som var en av de största i Gaza har förstörts av striderna. 

För att stärka sin övervakning av verksamheten i Gaza under strömavbrott, identifierar det WFP ledda Emergency Telecommunications Cluster sätt att importera telekommunikationsutrustning för att övervaka förflyttningar av nödhjälp och transaktioner. "Övervakning är ett delat ansvar", säger AbdelJaber och betonar behovet av att återupprätta uppkopplingen i Gaza.

För AbdelJaber är nyheterna om att hjälp når fram till de krigsdrabbade invånarna i Gaza, och att hans personal tryggt kan återvända till sin bas i slutet av varje dag, en av de små segrar som ger honom och hans team drivkraft att rädda liv mot alla odds. "Även om ljuset i slutet av tunneln kanske är långt borta har vi inte råd att förlora hoppet", säger han.

WFP Country Director Samer Abdeljaber
Samer AbdelJaber, WFP:s landschef för Palestina: "Vi måste nå alla - mot alla odds". Foto: WFP

Det är
dags att agera

WFP förlitar sig uteslutande på frivilliga bidrag, så varje gåva räknas.
Stöd oss